Följ oss

Nyheter

Enormt intresse för börshandlat guld ledde till problem för denna fond

Publicerad

den

Enormt intresse för börshandlat guld ledde till problem för denna fond, även om det är ett minst sagt angenämt problem för den börshandlade fond som köper fysiskt guld.

Enormt intresse för börshandlat guld ledde till problem för denna fond, även om det är ett minst sagt angenämt problem för den börshandlade fond som köper fysiskt guld. Intresset för denna ETF har varit så pass stort att det inte längre gick att emittera nya andelar, inte utan att en ytterligare registrering skedde hos den amerikanska Finansinspektionen, SEC.

Den plötsliga ökningen av intresset för börshandlade fonder som erbjuder fokus på guld, en så kallad safe haven i oroliga börstider, har lett till till en tillfällig suspendering av skapandet av nya andelar för en av Blackrock/iShares guld ETFer. iShares Delaware Trust Sponsor LLC har enligt ett pressmeddelande tillfälligt ställt in skapandet av nya andelar i iShares Gold Trust (NYSEArca: IAU) fram till dess att ytterligare aktier är registrerade hos den amerikanske finansinspektionen, Securities and Exchange Commission, SEC.

Påverkar inte möjligheten att handla

Potentiella investerare bör notera att denna tillfälliga suspension inte påverkar möjligheten att handla IAU på börserna, så investerare kan fortfarande köpa och sälja aktier i denna ETF. På grund av det tillfälliga avbrottet kan priset på andelarna i IAU tillfälligt avvika från substansvärdet, eller handlas till en premie på fysiska guldpriset om investeringsefterfrågan fortsätter med oförminskad styrka.

Denna suspension påverkar inte heller de auktoriserade deltagarnas, så kallade market makers, möjlighet att lösa in andelar i IAU. Av den anledningen är oron för att priset kommer att avvika till sin NAV-kurs att betrakta som obefogad, i alla fall i händelse av en plötslig utförsäljning.

Det största inflödena på ett decennium

Suspenderingen av skapandet av nya andelar följde på ett av de största inflödena till IAU och andra börshandlade fonder som erbjuder fokus på guld. Sedan början av 2016 har den globala volatilitet utlöst ett uppsving i efterfrågan på säkra tillgångar som guld. Fram till och med mitten av februari hade IAU sett inflöden på mer än 1,4 miljarder dollar sedan årsskiftet, det största inflödet på tio år. Oron för en ekonomisk avmattning som styrt de globala finansiella marknaderna under början av 2016 har delvis avtagit, men enligt en analys från S & P Capital IQ så har riskaverta börshandlade fonder varit en av vinnarna under februari 2016. Tidigare under februari rådde Deutsche Bank investerare att fortsätta äga guld för att skydda sig mot stigande ekonomiska risker och potentiella marknadssvängningar.

För att förstå varför IAU tillfälligt avbrutit skapandet av nya andelar är det viktigt att första hur en börshandlad fond som erbjuder fokus på guld fungerar. IAU är en ETF som erbjuder en exponering mot en korg av fysiska guldtillgångar som lagras i ett valv. Det betyder att IAU till skillnad från övriga fonder inte regleras av ”40 Act”. De fonder som registreras under ”40 Act”, till exempel de ETFer som erbjuder en exponering och replikering mot aktier och obligationer behöver inte registrera ytterligare andelar när inflödena av kapital blir stora.

Istället har IAU registrerat andelar som inte getts ut, under ”Act 33”. Det låter komplicerat, men det är inte mer komplicerat än då ett svenskt aktiebolag får ett bemyndigande av sin bolagsstämma att emittera nya aktier men inte ger ut dem direkt. Det som nu har hänt är att detta ”bemyndigande” nått sitt tak och att iShares måste registrera ytterligare ett ”bemyndigande” hos SEC för att kunna emittera nya andelar

iShares håller nu på med denna registrering för att kunna emittera nya andelar i IAU på primärmarknaden, något som bör vara klart redan denna vecka. Det betyder att oavsett om det kommer fortsätta vara intresse för börshandlat guld så kommer iShares och IAU kunna hantera denna efterfrågan precis som konkurrenterna.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.