Följ oss

Nyheter

EHEN ETC ger en exponering mot energiråvaror och hedgas i euro

Publicerad

den

WisdomTree Energy - EUR Daily Hedged (EHEN ETC) är utformat för att spåra Bloomberg Energy Subindex Euro Hedged Daily Total Return plus en säkerhetsavkastning.

WisdomTree Energy – EUR Daily Hedged (EHEN ETC) är utformat för att spåra Bloomberg Energy Subindex Euro Hedged Daily Total Return plus en säkerhetsavkastning.

Produkten gör det möjligt för EUR -investerare att få exponering mot en total avkastningsinvestering i råvaruterminer med en daglig säkring mot rörelser i EUR/USD -börsen.

Denna ETC backas upp av kontrakt (fullt finansierade swappar) med motparter vars betalningsförpliktelser backas upp av säkerheter. Säkerheten hålls på pantkonton på The Bank of New York Mellon.

Indexbeskrivning

Indexet är utformat för att återspegla rörelsen i priset på terminsavtalen (som rullas kontinuerligt på ett förutbestämt rullningsschema) av energinråvaror som används i Bloomberg Commodity IndexSM: råolja, naturgas, Brent Crude, RBOB bensin och eldningsolja, samt införlivande av en valuta skydd mot rörelser i valutakursen EUR/USD. Valutasäkringen är balanseras dagligen. Ett terminsavtal är ett avtal om att köpa en vara på en överenskommet pris, med leverans och betalning sker vid en viss tidpunkt i framtiden.

Terminsavtal avyttras i allmänhet strax innan kontraktstiden löper ut och nya kontrakt ingås för att undvika att faktiskt leverera råvara i fråga (en process som kallas ”rullande”), så att kontinuerlig exponering för råvaran bibehålls. De kontrakt som köps kan bli dyrare än de kontrakt som säljs vilket skulle få en investerare i råvaruterminer att göra ytterligare förlust. Denna marknadstrend är känd som ’contango’.

Alternativt kan kontrakt som köps kan vara billigare än de som säljs vilket skulle resultera i en ytterligare förstärkning, känd som ”backwardation”. Denna prisskillnad är vanligen kallad ”rullning”. När rullningen införlivas i beräkningen av indexets värde kan det därför ha ett positivt eller negativt påverkan på indexets värde beroende på om det finns contango eller backwardation. En ETC kommer också att påverkas eftersom dess värde är baserat på värdet på Index.

Potentiella risker

En investering i en ETC innebär en betydande grad av risk. Varje beslut att investera bör baseras på informationen i det relevanta prospektet. Blivande investerare bör få oberoende redovisning, skatt och juridisk rådgivning och bör rådfråga sina professionella rådgivare för att ta reda på om denna ETC är lämplig som en investeringar till sina egna förhållanden.

Handla EHEN ETC

WisdomTree Energy – EUR Daily Hedged (EHEN ETC) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
XetraEUREHENDE000A1Y7Y36

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.