Följ oss

Nyheter

Det här är varför oljepriset kommer att fortsätta falla

Publicerad

den

GREXIT, och en härdsmälta på den kinesiska aktiemarknaden vilket har tonat ned sannolikheten för en räntehöjning i USA. Det här är varför oljepriset kommer att fortsätta att falla

Efter att ha fortsatt med att studsa runt så avslutade oljepriset veckan med en något lägre volatilitet än vad det hade i förra måndagen. Priset på WTI stannade på 46 USD per fat i fredags och Brent håller sig fortfarande på ”rätt sida” 50 USD per fat. Utöver utbud och efterfrågan samt fundamenta på oljemarknaderna är centralbankernas policy en annan viktig faktor som styr prissättningen på denna energiråvara. Den europeiska centralbanken, ECB, har sagt att den anser att det kanske behövs ytterligare penningpolitisk stimulans för att sätta fart på den stagnerande europeiska ekonomin. Detta uttalande ledde till att oljepriset steg. Aktörerna på oljemarknaderna väntar emellertid på ett viktigare tillkännagivande, om den amerikanska centralbanken FED kommer att höja den amerikanska referensräntan. Under sommaren har vi sett en del händelser som lett till oro på aktiemarknaderna världen över, till exempel den grekiska skuldkriser, GREXIT, och en härdsmälta på den kinesiska aktiemarknaden vilket har tonat ned sannolikheten för en räntehöjning i USA. Det här är varför oljepriset kommer att fortsätta falla

Oro på de amerikanska börserna

Den allmänna ekonomiska oron har börjat nå de amerikanska börserna. Den 4 september publicerade den amerikanska regeringen data för augusti månad som visar att den amerikanska ekonomin endast adderat 173 000 nya arbetstillfällen, en siffra som var långt under förväntningarna. Det är för tidigt att uttala sig om detta är en avmattning av den amerikanska konjunkturen, något som är av ondo för oljepriset. Denna statistik kan emellertid komma att leda till att FED avvaktar med att höja räntan, vilket i sin tur kan komma att leda till högre priser på både Brent och WTI.

Ännu värre i Kanada

I Kanada ser vi att allt fler av de kanadensiska oljesandsprojekten har avbrutits som en följd av de låga oljepriserna. Det är emellertid viktigt att notera att flera projekt lades ned eller var på gång att läggas ned redan innan den senaste stora nedgången i oljepriset. Kostnaderna för att stänga ned dessa projekt är höga, och flera operatörer väljer att fortsätta med sin produktion då det faktiskt är billigare att förlora pengar på produktionen på kort sikt än att ta en stor kostnad för att stänga ned dem. Produktionen från dessa projekt kommer att nå marknaden senaste 2017, vilket kommer att addera ytterligare en halv miljon fat per dag till utbudet. Redan i dag ser vi hur den kanadensiska oljan handlas med en rabatt mot den amerikanska oljan WTI, en rabatt som periodvis ligger så pass hög som 15 USD per fat.

Detta betyder att medan den amerikanska oljan WTI föll under 40 USD per fat så handlades West Canada Select till 20 USD per fat. Efter den senaste återhämtningen ligger ett fat WCS på 30 USD per fat. Break even för många av de kanadensiska oljesandsprojekten ligger på cirka 80 USD per fat. Skillnaden mot skiffergas/skifferoljeprojekten världen över är att den kanadensiska oljesanden kan leverera energi i årtionden framöver när det går att räkna hem projekten ekonomiskt. Tyvärr finns det få tecken som tyder på att vi kommer att få se en uppgång i oljepriserna inom en snar framtid varför oljesandsprojekten kommer att få se en besvärlig kursutveckling framöver. Till och med BP har nedgraderats av Bank of America som sätter underperform på aktien och varnar för att detta oljebolag kommer att få svårt att uppfylla sin utdelningspolicy.

Kommer exportförbudet tas bort?

EIA släppte under förra veckan en rapport som visade att det kommer att få en låg effekt på de amerikanska bensinpriserna om USAs regering upphäver förbudet mot råoljeexport. Faktum är att studien visar att bensinpriserna kan komma att sjunka då de raffinerade produkternas pris styrs alltmer av priset på Brent än av WTI-priset. Det betyder att om exportförbudet av WTI upphör kommer det att finnas allt mer olja på den globala marknaden, något som i sin tur skulle pressa ned priset på Brent ytterligare. EIAs studie visar att om exportförbudet tas bort kan det komma att leda till att raffineringsindustrin förlorar 22 miljarder dollar per år.

Hittills många medlemmar av kongressen har varit ovilliga att ta ställning för eller emot exportförbudet eftersom det ställer borrföretagen mot raffineringsindustrin som båda är starka politiska aktörer. Då det enligt rapporten inte kommer att bli fråga om stigande oljepriser är det sannolikt att oljeindustrin kan få en del allierade i sina försöka att få exportförbudet hävt. Det finns emellertid ett stort problem, det amerikanska presidentvalet 2016 vilket kan göra det svårt att få till stånd en ändring i den amerikanska energilagstiftningen. Det kan komma att skjutas på framtiden.

Saudiarabien för diskussioner med USA

Saudiarabiens kung Salman anlände till Washington den 4 september för att möta USAs president Barack Obama. De två statscheferna kommer att diskutera kärnvapenfrågan i Iran, en uppgörelse som den saudiska kungen starkt motsatte sig initialt men som han sedan började acceptera efter en rad löften från USA. Om de två statscheferna kan enas om detta kommer de sedan att tala om konflikterna i Syrien och i Jemen. Det finns emellertid små eller kanske rentav inga utsikter att så pass komplicerade konflikter kommer att kunna få en lösning inom en snar framtid så kung Salmans resa bör betraktas som ett sätt att bygga förtroende mellan de två länderna. Saudiarabien har historiskt sett varit en stark allianspartner till USA, men det har skapats en del misstro länderna emellan sedan USA tinade upp relationerna till Iran.

Ett oljeutsläpp stängt en del av Mississippifloden efter det att två bogserbåtar kolliderade i slutet av förra veckan. En av båtarna transporterade slamolja som nu läckt ut i floden, och en av de brustna tankarna hade en last på 250 000 liter. Kustbevakningen arbetar med båtens ägare – Inland Marine Services – för att fastställa omfattningen av skadorna.

Ryssland träffar Venezuela i Kina

Även andra statschefer är oroade över det låga oljepriset. Rysslands president Vladimir Putin träffade Venezuelas president Nicolas Maduro i Kina förra veckan och diskuterade olika sätt att stabilisera oljepriset. De två statschefer kom överens om att ta tag i frågan om de låga oljepriserna, men de har ännu inte meddelat omvärlden mer än så. Vi anser att deras deltagande är att betrakta som mycket hoppfullt då ingen av dessa länder har kapacitet att minska sin oljeproduktion eftersom de låga oljepriserna gjort att dessa två länder står inför en ekonomisk och finansiell kris.

Tidigare i veckan steg emellertid oljepriserna på nyheten om att Ryssland sagt sig villigt att förhandla om samordnade åtgärder. Franska EDF meddelade sedan ytterligare förseningar vid sin reaktor Flamanville, Frankrikes första kärnreaktor i mer än 15 år. Reaktorn var tänkt att vara klar 2012 till en kostnad av 3,3 miljarder euro. Ett antal förseningar har gjort att startdatumet nu flyttats fram till slutet av 2018 och att kostnaderna kommer att närma sig elva miljarder euro. Förseningarna är ett välbekant problem med den nya generationen av kärnreaktorer, precis som de var med de tidigare modellerna. Kärnkraftsbyggen är komplext och förseningar är vanliga samtidigt som kostnadsöverskridanden har plågat industrin, och varje bakslag skadar teknikens konkurrenskraft. När industriländerna byggde sina första kärnkraftsanläggningar på 1960. 1970- och 1980-talet fanns få andra alternativ. I dag konkurrerar de med billig naturgas och förnyelsebar energi vilket gör att det inte finns utrymme för misstag och förseningar.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Cryptoassets of the Month: May 2023

Publicerad

den

Cryptoassets of the Month: May 2023 Every month, our research team will present the cryptoassets of the month that increased or dropped in value by more than 15%. With a data-driven approach, we highlight the most important developments and events causing price movements.

Every month, our research team will present the cryptoassets of the month that increased or dropped in value by more than 15%. With a data-driven approach, we highlight the most important developments and events causing price movements.

Figure 1 – 30-Day Performance: Cryptoassets of the Month vs. Traditional Asset Classes

Data Source: 21Shares, CoinGecko, and Yahoo Finance, from 30-Apr-2023 to 31-May-2023 (Close Price)

Ethereum (ETH)

Ethereum traded down 0.57% over the past month. On May 15, Lido V2 went live, enabling users to withdraw their stETH (staked Ether). As of May 31, Lido has processed over 460k stETH withdrawals without voluntarily exiting a single validator. The protocol achieved this by implementing a buffer that accumulates ETH via daily deposits, partial withdrawals, and rewards. On the scaling front, Aztec revealed its “hybrid zk-rollup,” which will enable private smart contract execution, allowing users to protect their data and on-chain activity with programmable anonymity. Finally, Ethereum’s beacon chain suffered a technical issue that caused the network to stop finalizing blocks briefly.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin traded down 7.21% over the past month. On May 17, Tether announced it would use 15% of its monthly net operating profits (i.e., the realized gains from T-bills and similar investments) to buy Bitcoin. The move aims to diversify Tether’s reserve surplus. In addition, it could have a considerable effect on BTC’s structural supply and demand dynamics, as it can offset a significant portion of the selling pressure we can expect from the 41k BTC that the U.S. government intends to sell this year. On another front, transaction fees on the Bitcoin network rose five-fold from $23.5 million in April to $124 million in May, primarily driven by Ordinals and BRC-20 tokens.

Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) traded down 15.08% over the past month as activity in the decentralized virtual world waned significantly. About 2,740 unique wallet addresses interacted with Decentraland throughout May, down ~26% from April. In other news, on May 18, Decentraland DAO introduced “Decentraland Studios,” a platform to connect creators who want to build experiences on the platform but lack the technical skills to do it. This move is part of a broader trend in crypto attempting to lower the barrier of entry for new developers and creators.

Stacks (STX)

Stack’s native token STX traded down 16.47% over the past month. On May 23, ALEX – the most prominent decentralized exchange (DEX) on the Stacks network – introduced permissionless listings for BRC-20 tokens. Despite the combined market cap of BRC-20 tokens reaching close to $500 million, they mainly consist of “meme coins” because Bitcoin does not natively support smart contracts, nor is it designed for fast performance. Thus, Bitcoin needs Layer 2s like Stacks to be usable at scale and open the segway for new use cases. Regarding ecosystem traction, the Stacks networks reached 65,000 deployed smart contracts on May 25.

Avalanche (AVAX)

Avalanche’s native token AVAX traded down 17.85% over the past month despite exciting ecosystem developments. On May 24, Ava Labs announced AvaCloud, a launchpad that allows businesses to deploy custom, fully managed blockchains using an intuitive no-code portal. In addition, the AvaCloud product suite includes managed validators with automated installation for enhanced security, comprehensive data tools, and chain interoperability between all blockchains on the Avalanche network. If successful, the release could mark a paradigm shift in enterprise adoption by removing the complexity of building a public or private blockchain.

Algorand (ALGO)

Algorand’s native token ALGO traded down 18.34% over the past month, underperforming the broader market. The Algorand Foundation recently released AlgoKit, an application that handles the developer environment setup, project generation, and deployment. AlgoKit aims to lower the barrier of entry for developers entering the ecosystem. In this regard, attracting new talent is an area Algorand has struggled with – the blockchain had only 38 full-time developers as of April 2023, according to Electric Capital. The network’s inability to attract new talent may be worrisome as developer engagement is an early and leading indicator of value creation.

Fantom (FTM)

Fantom’s native token FTM traded down 26.28% over the past month. On May 8, the Fantom Hackathon Q2 2023 opened for submissions with a prize pool of over $300k for innovative dApps built on the blockchain. On May 17, the Fantom Foundation released Fantom Academy, a series of lessons for developers, including Solidity basics, token standards, and more. Finally, regarding ecosystem traction, Fantom became available on The Graph, allowing developers to leverage subgraphs to load data on the Fantom blockchain securely and reliably into their dApps.

Strategies of the Month: March 2023

Every month, our research team will also present the best-performing strategies of the month in our product suite. With a data-driven approach, we highlight the most important developments and events causing price movements.

Figure 2: 30-Day Performance: Strategies of the Month vs. Traditional Asset Classes Data

Source: 21Shares Index Management Console and Yahoo Finance, from 28-Apr-2023 to 31-May-2023 (Close Price)

SBTC

The 21Shares Short Bitcoin ETP (SBTC) rose 5.72% over the past month. SBTC seeks to provide a -1x return to the performance of Bitcoin for a single day. Despite its strong fundamentals, BTC’s implied annual volatility has consistently been above 70% and has experienced drawdowns from its all-time high of more than 80%. By comparison, the annual volatility of the S&P 500 sits around 20%. As a result, sophisticated investors with stringent risk-management practices may benefit from tactical short-term inverse exposure to BTC.

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

Ett fantastiskt kvartal för midstream sektorn

Publicerad

den

VettaFis energiforskningschef Stacey Morris talar med Thomas Warner från Proactive om den senaste utvecklingen inom midstream-sektorn och i Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP). Han säger att det varit ett fantastiskt kvartal för midstream sektorn.

VettaFis energiforskningschef Stacey Morris talar med Thomas Warner från Proactive om den senaste utvecklingen inom midstream-sektorn och i Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP). Han säger att det varit ett fantastiskt kvartal för midstream sektorn.

Morris lyfter fram en stark resultatsäsong, med energiinfrastrukturföretag som överträffar förväntningarna och höjer vägledningen. Midstream-bolags stabila kassaflöden och solida utförande bidrog till deras motståndskraft och positiva utdelningstrender, vilket väckte intresse från allmänna investerare.

Hon pratar också om det senaste meddelandet om oljeproduktionsnedskärningar från Opec+, som hon tror kanske inte har en omedelbar inverkan på midstream, men som i slutändan kan visa sig gynnsam för sektorn.

Handla JMLP ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

Senatens godkända kärnenergiproposition ger bränsle i uranindustrin

Publicerad

den

Genomgången av en kärnenergiproposition orsakade en uppgång i aktiekurserna för företag inom uranindustrin. Cameco Corporation, det största företaget inom uranindustrin, ökade med 14 procent under de senaste tre handelssessionerna.

Genomgången av en kärnenergiproposition orsakade en uppgång i aktiekurserna för företag inom uranindustrin. Cameco Corporation, det största företaget inom uranindustrin, ökade med 14 procent under de senaste tre handelssessionerna.

Som svar på antagandet av kärnkraftslagstiftningen har aktiekurserna för uranprospekterings-, utvinnings- och bearbetningsföretag stigit kraftigt.

Global X Uranium ETF (URA), en amerikansk ETF, har även skjutit i höjden med 10 procent under de senaste tre handelssessionerna, eftersom den amerikanska regeringen har för avsikt att öka investeringarna i branschen under de kommande åren.

Vad hände: Den 1 juni antog Senatens kommitté för miljö och offentliga arbeten (EPW) den bipartisan ADVANCE Act, en kärnenergiproposition avsedd att positionera USA som en global ledare inom kärnteknik och energi.

Lagstiftningen, som infördes av Senator Shelley Moore Capito (R-WV), ordförande Tom Carper (D-DE), Senator Sheldon Whitehouse (D-RI), syftar till att uppmuntra utveckling och användning av ny kärnteknik.

Varför det är viktigt: ADVANCE Act har potential att främja marknadstillväxt och prestanda inom kärnenergisektorn, eftersom den ger Nuclear Regulatory Commission (NRC) de verktyg och resurser som krävs för att underlätta en säker och konkurrenskraftig utveckling av kärnteknik i Förenta staterna.

Det kommer att minska regleringskostnaderna, stimulera nästa generations reaktorer och effektivisera tillståndsförfarandet för kärnkraftsanläggningar på brunfältsanläggningar.

Capito konstaterade, ”Från både nationell säkerhet och energioberoende synvinkel har USA allt att vinna genom att bli världsledande inom kärnenergi, och idag tog vi ett viktigt steg mot att uppnå det målet.”

Handla NUKL ETF

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Handla URNU ETF

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNU ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära