Följ oss

Nyheter

Den europeiska ETF-marknaden når en biljon euro i slutet av 2020

Publicerad

den

Den europeiska ETF-marknaden når en biljon euro i slutet av 2020

Morningstar har publicerat sin tredje kvartals ETF-flödesrapport för Europa som visar att europeiska ETF: er lockade inflöden på 28,8 miljarder EUR under tredje kvartalet 2020 efter 33,5 miljarder EUR under andra kvartalet.

Förvaltade tillgångar över hela Europa ökade med 5 procent till 948 miljarder euro från 903 miljarder euro under andra kvartalet. Aktie-ETF: erna nettade 17,1 miljarder euro då riskfaktorer dominerade under sommarmånaderna, kommenterar Morningstar.

ESG-ETF: erna ökade kraftigt i efterfrågan från 19 procent under andra kvartalet till 29 procent av flödena under tredje kvartalet. Tillgångar i ESG-ETF: er står redan för 5,9 procent av de totala tillgångarna i ETF: er i Europa, enligt Morningstar.

iShares toppade ETF-leverantörernas liga med 10,4 miljarder euro i inflöden och industrigiganten Vanguard har rapporterat två något negativa flödeskvartal i rad.

Morningstar kommenterar att detta fortfarande är en tid med ökad osäkerhet, men marknaden verkar vara beredd att gå mot 1 biljon EUR i tillgångar innan året är ute.

Fortsatt besvärligt för strategiska betafonder

Strategiska beta-ETF:er fortsatte sin oroliga väg och såg utflöden på 0,44 miljarder euro efter 1 miljard euro av utflöden under andra kvartalet. Tillgångarna i strategiska beta-ETF: er förblev statiska på 61,7 miljarder EUR och representerar nu 6,5 procent av de totala tillgångarna i ETF, en minskning från 6,8 procent under andra kvartalet, skriver Morningstar.

Tematiska ETF: er såg inflöden om 2,2 miljarder euro, jämfört med 1,6 miljarder euro under andra kvartalet. Tillgångarna i tematiska ETF: er ligger nu på rekordhögt på 15,2 miljarder euro, upp från 8,5 miljarder euro vid årsskiftet.

Aktie-ETF: er hade ett inflöde på 17,1 miljarder EUR under tredje kvartalet, starkt upp från 4,2 miljarder EUR under det andra kvartalet. Morningstar kommenterar att investerare hade svårt att ignorera ökningen av aktiemarknaderna under sommaren. Detta var en tid då positiva känslor byggde på den gradvisa upphävandet av begränsningar i de flesta länder.

Tillgångar i aktie-ETF: er har ökat till 575,7 miljarder euro från 544,6 miljarder euro under andra kvartalet.

Analysen av aktieflödena från Morningstar Category visar en stark preferens för allokering till breda utvecklade marknader med stort kapital. Den översta flödesuppsamlingskategorin under tredje kvartalet var Övrigt kapital med 4,45 miljarder EUR.

”Den här kategorin består till stor del av andelsklasser av ETF: er som innehåller en valutasäkring, och man måste därför gräva djupare för att förstå var de faktiska flödena gick. När vi tittar på de enskilda posterna i kategorin Övrigt kapital ser vi att de flesta pengarna riktades till stora, stora exponeringar i USA, Europa och Globalt. Dessa tre gör också topp fem i sin standard – det vill säga utan valutasäkringsversioner. På andra håll hällde investerare 1,05 miljarder euro i ETF: er inom tekniksektorn. Denna kategori inkluderar ETF: er som använder teman som molnbearbetning, automatisering och robotik, artificiell intelligens och digital säkerhet – i huvudsak allt som chimes med det nya sättet att arbeta på grund av Covid-19-pandemin. ”

En överraskning för många

Morningstar kommenterar också att när det gäller enskilda fonder, ”kan det komma som en överraskning för vissa att se liknande iShares Core S&P 500 eller Vanguard S&P 500 i topp 10 med tanke på att USA: s stora kapital var starkt gynnat under perioden.

”Vi har vetat under en tid att när det gäller amerikanska aktier har den syntetiska ETF-strukturen en fördel i förhållande till fysisk replikering eftersom den undviker betalning av källskatt på utdelning. iShares Core S&P 500 och Vanguard S&P 500 är båda fysiska ETF: er. Vissa investerare i dessa fonder har bytt till syntetiska konkurrenter. Faktum är att när det gäller iShares kan investerare i sin fysiska ETF ha bytt till iShares S&P 500 Swap UCITS ETF som lanserades i slutet av september. ”

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.