Följ oss

Nyheter

De tre bästa sätten att köpa den tyska aktiemarknaden

Publicerad

den

Tyska aktiemarknaden

Tyskland är den enskilt största ekonomin i Europa, och den fjärde största ekonomin i världen mätt i termer av bruttonationalprodukten, BNP. Cirka 71 procent av Tysklands BNP härrör sig från servicesektorn. I artikeln nedan presenterar vi de tre bästa sätten att köpa den tyska aktiemarknaden med hjälp av börshandlade fonder.

Tyskland fungerar som högkvarter för ECB, den europeiska centralbanken, som är belägen i Frankfurt. Fordonsindustrin är en av de största källorna till inkomster för Tyskland, och betraktas i allmänhet som den mest innovativa i världen. Bland de största konkurrenterna när det gäller produktion finns Japan, USA och Kina som alla är större än Tyskland. När Fortune Global 500 rankade de 500 största börsföretagen hade 28 av dem sitt huvudkontor i Tyskland.

Tyskland är emellertid också känd för att landet har en stor andel små och medelstora företag med hög specialisering, något som globalt sett är känt som Mittelstand modellen. Närmare 1 000 av dessa företag är globala marknadsledare i sina sektorer och branscher.

De produkter som Tyskland exporterar är vad som särskiljer landets tillverkningsindustri från andra länder. En studie från 2011 indikerar att Tyskland exporterar världens mest komplexa tillverkade produkter. Detta gör det möjligt för den tyska tillverkningsindustrin att upprätthålla en betydande fördel till andra länder i Euroområdet som inte är lika specialiserade när det gäller produktion och verkstadsindustrin.

Även om det är relativt enkelt för en svensk placerare att köpa aktier direkt i tyska företag som endera handlas på den tyska börsen eller på andra europeiska börser så är det många som föredrar att investera med hjälp av börshandlade fonder eftersom de utgör ett enkelt alternativ.

Tre ETFer som erbjuder exponering mot Tyskland är det First Trust Germany AlphaDEX Fund (NYSEArca: FGM), iShares MSCI Germany Small-Cap ETF (NYSEArca: EWGS) och Deutsche Bank db-X Trackers MSCI Germany Hedged Equity ETF (NYSEArca: DBGR). Samtliga kan handlas av svenska placerare genom de flesta nätmäklarna. De tre bästa sätten att köpa den tyska aktiemarknaden.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

First Trust Germany AlphaDEX Fund replikerar kursutvecklingen för Defined Germany Index, en modifierat likaviktat dollarnominerat index. Indexet identifierar aktier som ingår i S&P Germany BMI Index och har möjligheten att generera ett positivt alfa i jämförelse med mer traditionella och passiva index.

First Trust Germany AlphaDEX är utgiven av First Trust, och anses ha en medelhög risk. Denna börshandlade fond har cirka 260 MUSD under förvaltning och debiterar ett förvaltningsarvode om 0,8 procent per år. Samtidigt har den historiskt sett gett en direktavkastning på cirka 1,05 procent. Bland de största innehaven märks till exempel K+S AG (XETRA: SDF), en gödseltillverkare, Daimler AG (DDAIY) och Krones AG (XETRA: KRN). Denna ETF kan vara ett lämpligt val för den som söker en exponering mot den tyska ekonomin och den tyska aktiemarknaden.

iShares MSCI Germany Small-Cap ETF

iShares MSCI Germany Small-Cap ETF är en börshandlad fond som strävar efter att ge sina andelsägare en avkastning som motsvarar MSCI Germany Small-Cap Index, före avgifter. Det underliggande indexet är ett mått för utförandet av aktier i Small Cap-bolag som är noterade på den tyska värdepappersmarknaden. Fonden investerar vanligen minst 90 procent av sina tillgångar i värdepapper i det underliggande indexet eller depåbevis som representerar värdepapper i indexet

Denna börshandlade fond är utgiven av iShares, och anses ha en medelhög risk. Denna börshandlade fond har cirka 27 MUSD under förvaltning och debiterar ett förvaltningsarvode om 0,59 procent per år. Samtidigt har den historiskt sett gett en direktavkastning på cirka 1,73 procent. Bland de största innehaven märks till exempel MTU Aero Engines AG (XETRA: MTX); Wirecard AG (XETRA: WDI), ett finansiellt teknologiföretag; och Freenet AG (XETRA: FNTN), en peer-to-peer-plattformen som specialiserat sig på censur-fri kommunikation. Denna börshandlade fond är väl lämpad för investerare som söker tillgång till tyska aktier inom Small Cap segmentet med hög tillväxtpotential

Deutsche Bank db-X Trackers MSCI Germany Hedged Equity ETF

Deutsche Bank db-X Trackers MSCI Germany Hedged Equity ETF är en börshandlad fond som strävar efter att ge sina andelsägare en avkastning som motsvarar MSCI Germany US Dollar Hedged Index. Detta index är konstruerat för att minimera investerarnas exponering mot prisfluktuationer mellan den amerikanska dollarn och euron.

Denna börshandlade fond är utgiven Deutsche Asset & Wealth Management och anses ha en medelhög risk. Denna börshandlade fond har cirka 200 MUSD under förvaltning och debiterar ett förvaltningsarvode om 0,45 procent per år. Bland de största innehaven märks till exempel Bayer AG (XETRA: BAYN); BASF AG (XETRA: BAS), en stor kemisk tillverkare; och Siemens AG (XETRA: SIE). Den främsta fördelen som erbjuds av denna fond är dess säkring av euron mot den amerikanska dollarn, vilket ger minimal valutarisk för amerikanska placerare.

De tre bästa sätten att köpa den tyska aktiemarknaden

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

J.P. Morgan Asset Management lanserar Global Equity Premium Income UCITS ETF

Publicerad

den

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) har idag lanserat JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (ticker: JEPG), en aktivt hanterad resultatorienterad ETF-strategi som syftar till att erbjuda investerare konsekventa inkomster: 7 till 9 procent årligen, betald månadsvis och uppskattningspotential med mindre volatilitet än JEPGs respektive riktmärke.

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) har idag lanserat JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (ticker: JEPG), en aktivt hanterad resultatorienterad ETF-strategi som syftar till att erbjuda investerare konsekventa inkomster: 7 till 9 procent årligen, betald månadsvis och uppskattningspotential med mindre volatilitet än JEPGs respektive riktmärke.

Hur kommer JEPG att uppnå sitt angivna resultat?

Enkelt uttryckt kombinerar JEPG aktier med optioner för att hitta en balans mellan avkastning, kapitaltillväxt och risk.

JEPGs långa enda aktieportfölj har byggts upp med hjälp av JPMAMs branschledande expertis inom aktiva aktiestrategier som sitter i skärningspunkten mellan aktiv och passiv investeringsförvaltning och försöker förbättra indexavkastningen genom att utnyttja djupet och bredden av JPMAMs fundamentala egenutvecklade forskning.

Piera Elisa Grassi och Nicolas Farserotu, JEPGs aktieportföljförvaltare, har tillgång till insikter från mer än 90 forskningsanalytiker, som täcker cirka 2 500 värdepapper globalt. Portföljförvaltarna använder dessa insikter för att ta små överviktspositioner i namn de finner attraktiva och små undervikter i namn de finner mindre attraktiva, i förhållande till ett index, för att bygga en portfölj med högre kvalitet och lägre beta, som är väl diversifierad över regioner och sektorer.

En optionsstrategi tillämpas sedan på JEPG där portföljförvaltarna Hamilton Reiner, Judy Jansen och Matthew Bensen kommer att sälja indexoptioner – en kombination av S&P500 och MSCI EAFE – mot JEPG:s långvariga aktieportfölj och använda premierna för att generera intäkter.

JPMAMs team för strukturerade aktielösningar, med Hamilton Reiner i spetsen, hanterar för närvarande några av de största optionsstrategierna i världen, inklusive JPMAMs Equity Premium Income-strategi med hemvist i USA, med tillgångar under förvaltning på 30 miljarder USD den 30 november 2023.

Genom att sälja köpoptioner varje vecka försöker JEPG anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Det betyder att när till exempel volatiliteten stiger, har JEPG potential att ge högre inkomster när investerare som mest behöver dämpningen mot fluktuerande priser.

Travis Spence, chef för ETF-distribution i EMEA, sa: ”Investerare fortsätter att söka höga inkomstnivåer, men de vill också ha exponering mot aktiemarknader med mindre volatilitet. Vi har sett den snabba tillväxten av våra aktiestrategier för optioner under de senaste åren, och vi är glada över att kunna erbjuda en global premieinkomstversion av vår marknadsledande Equity Premium Income-strategi med hemvist i USA till UCITS ETF-marknaden.”

Spence beskriver tre sätt på vilka JEPG kan hjälpa till att möta investerarnas behov:

  1. Inkomstgenerering: JEPG erbjuder en konsekvent inkomstström från månatliga utbetalningar som kan komplettera eller ersätta befintliga utdelningsstrategier.
  2. En konservativ aktielösning: JEPGs underliggande aktieportfölj erbjuder en aktieportfölj med lägre beta och lägre volatilitet. JEPGs tillvägagångssätt för överskrivning av samtal innebär att den kommer att avstå från en viss uppsida på aktiemarknaden eftersom den försöker fortsätta generera sju till nio procents inkomst. Om du har en negativ makrosyn men ändå vill ha viss aktieexponering erbjuder JPEG konservativ exponering.
  3. En alternativ inkomstkälla till obligationer: JEPG erbjuder hög inkomst, jämförbar med högavkastande kreditstrategier, men gör det med aktiemarknadsrelaterade risker, inte durationsrisk.

JEPG, som idag är noterat på London Stock Exchange och Borsa Italiana, kommer att ha en Total Expense Ratio på 35 räntepunkter. ETFen kommer att noteras på Deutsche Börse Xetra den 7 december och SIX den 20 december. JEPG erbjuder investerare tillgång till strategins distributionsandelsklass; JEGA erbjuder investerare tillgång till strategins ackumulerande andelsklass.

Fortsätt läsa

Nyheter

Deutsche Börse välkomnar CASE Invest som ny ETF-emittent på Xetra

Publicerad

den

Sedan i fredags har den första aktiva börshandlade fonden utgiven av CASE Invest kunnat handlas på Xetra och handelsplatsen Börse Frankfurt.

Sedan i fredags har den första aktiva börshandlade fonden utgiven av CASE Invest kunnat handlas på Xetra och handelsplatsen Börse Frankfurt.

CASE Invest – Sustainable Future UCITS ETF (CSE) driver en aktiv investeringsstrategi och investerar främst i stora och medelstora publika företag över hela världen. Fokus ligger på företag från Europa, Nordamerika och Asien. Vid val av värdepapper säkerställer fondförvaltningen efterlevnaden av FNs mål för hållbar utveckling. Portföljen är sammansatt uteslutande utifrån marknads- och företagsanalyser, utan referens till ett jämförelseindex. Därvid eftersträvar fondförvaltningen ett optimalt förhållande mellan risk och avkastning.

NamnTillgångsklassISINTERUtdelningspolicy
CASE Invest – Sustainable Future UCITS ETFActive Equity ETFLU25640077430.75 %Ackumulerande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 121 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 16 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

V21A ETP spårar kryptovalutan Avalanche

Publicerad

den

21Shares Avalanche ETP (V21A ETP) med ISIN CH1135202088, spårar värdet på kryptovalutan Avalanche (AVAX).

21Shares Avalanche ETP (V21A ETP) med ISIN CH1135202088, spårar värdet på kryptovalutan Avalanche (AVAX).

Den börshandlade produktents TER (total cost ratio) uppgår till 2,50 % p.a. Certifikatet replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av kryptovalutan.

21Shares Avalanche ETP är ett mycket litet certifikat med 3 miljoner euro under förvaltning. ETN lanserades den 18 november 2021 och har sin hemvist i Schweiz.

Översikt

Mål: V21Aär designat för att ge investerare det enklaste och säkraste sättet att investera i Avalanche, öppen källkodsplattform för decentraliserade ekonomiapplikationer och blockchain-distributioner för företag.

Fördelar

Värdepapperisering: 21Shares ETP är tillgänglig som aktier på en större börs utan att någon speciell inställning behövs.

Enkelhet: Vaniljstruktur med prestanda direkt kopplad till Avalanche utan hävstång.

Säkerhet

21Shares håller de underliggande kryptotillgångarna i kylförvaring lika med 100 procent av värdet på certifikaten hela tiden.

Säkerhet:

Institutionell säkerhets- och förvaringslösning som använder en mängd olika säkerhetsåtgärder, inklusive kylförvaring, flera privata nycklar, vitlistning och revisionsspår.

Handla V21A ETP

21Shares Avalanche ETP (V21A ETP) är en europeisk börshandlad kryptovaluta. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDAVAX
Euronext ParisEURAVAX
SIX Swiss ExchangeUSDAVAX
XETRAEURV21A
gettexEURV21A
SIX Swiss ExchangeGBPAVAX
SIX Swiss ExchangeEURAVAX
SIX Swiss ExchangeCHFAVAX

Fortsätt läsa

Populära