Följ oss

Nyheter

De mest populära ETFerna just nu

Publicerad

den

De mest populära ETFerna just nu

De mest populära ETFerna just nu. 2014 är det femte året av den nuvarande tjurmarknaden, och marknaderna försöker sig på att leverera ett sjätte år. Under förra månaden knäckte S&P 500 1 900 för första gången, vilket många analytiker tolkade som en psykologisk haussesignal.

Året som helhet har emellertid varit relativt ryckigt, vi har sett hur många aktier kämpat för att upprätthålla en definitiv riktning. Detta har lett till ett uppsving i intresset för råvaror och obligationer, två tillgångsslag som i huvudsak suttit på åskådarplats för marknaden under uppgången.

Vi tog en titt på dessa tre tillgångsslag (råvaru-, aktie-och obligationer) för att titta på se mest populära ETFerna just nu och hur de privata placerarna hanterar den allmänna känslan av osäkerhet som för närvarande plågar aktiemarknaden. Här är vad nettoflödena ser ut för de mest populära breda ETF för var och en av de tre stora tillgångsslag YTD (observera, vi använde DJP istället DBC eftersom det ger en mer allomfattande råvaruexponering samtidigt som den bibehåller en god likviditet):

De mest populära ETFerna just nu

ETFYTD Net Flows (MM)Flows as % of Current AUM
SPDR S&P 500 ETF (SPY)-$19,300-12.3%
Total Bond Market ETF (BND)$1,5808.0%
Dow Jones-UBS Commodity Index TR ETN (DJP)-$250-14.8%

En närmare titt på resultatet

Trots att denna ETF befinner sig nära rekordnivåer, har SPY sett utflöden på mer än 12 procent hittills under 2014. Detta kan vara en indikator på att privata investerare väljer att agera mer försiktigt på aktiemarknaderna, men tänk på att SPY är också en utmärkt fond; detta resultat kan också påverkas av kraftiga spekulationer på både hausse och baisse sidan.

BND är en klar ledare när det gäller de tre stora tillgångsslagen, eftersom investerarna har börjat flytta in mer av sitt kapital i obligationer. Ofta gynnas av privata investerare och de som har en längre tidslinje, är detta troligen ett tecken på att den genomsnittlige investeraren söker fast inkomst som en fristad för att undvika en del av den senaste tidens volatilitet på marknaden.

Slutligen har råvaror sett det största utflödet i procent av omsättningstillgångar 2014, i alla fall på den amerikanska aktiemarknaden. I viss mån är detta påverkas av handlare, men DJP har lägre omsättning än andra råvaruprodukter, vilket betyder att den är mer utnyttjas av dem med längre innehavstiden. Med andra ord verkar det som privatinvesterare också drar bort från sina råvaruinvesteringar, i huvudsak är det nog försäljningar av den gulduppbackade börshandlade fonden GLD som bidragit till att vi ser ett totalt nettoutflöde på råvarusidan. Märkligt nog ser vi i Europa hur placerarna köper råvaror, men på denna sida Atlanten har inte GLD haft en lika stor dominans.

För att sätta alla dessa flöden i perspektiv, ta en titt på YTD prestanda för var och en av dessa tre produkter:

Popular ETFs Asset classes


Trots att ha sett utflöden i både aktier och råvaror, både tillgångsklasser är upp under året. Vad som är ännu mer förvånande är att råvaror är långt före sina peers, men har varit föremål för några tunga utflöden. Obligationer har som väntat har lägst absolut avkastning, eftersom räntetillgångsslag är mycket stabilare än aktier eller råvaror.

Slutsats

På inget sätt vill vi att det skall tolkas att de trender vi anser oss se bland dessa ETFer kan användas som ett bombsäkert hjälpmedel i den totala marknaden. Ta siffrorna med en nypa salt.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.