Följ oss

Nyheter

Därför sjönk OMXS30 med nästan 4% – bolag för bolag

Publicerad

den

Därför sjönk OMXS30 med nästan 4% - bolag för bolag

Igår sjönk OMXS30 med 3,60 procent, se graf nedan. OMXS30 anses vara referensindexet för Stockholmsbörsen.

Därför sjönk OMXS30 med nästan 4% - bolag för bolag

Vilka bolag bidrog till detta fall? Samtliga 30 bolag som ingår sjönk på gårdagens börs. De största sänkena var TeliaSonera (-0,7% av 3,60%), H&M (-0,37%) och Nordea (-0,30%). En delförklaring till det stora fallet i TeliaSonera (-9%) hade att göra med utdelningen. Igår var första dagen som aktien handlades exklusive rätt till utdelning (4/4).

För samtliga 30 bolag och nedgång per bolag och det enskilda bolagets bidrag till OMXS30-indexet nedgång igår, se tabell nedan:

[table id=296 /]

Källa: Factset, 4 april 2012

OMXS30 mäter kursutvecklingen, med basdatum den 30 september 1986, med värde 125. Sammansättning av index revideras de första handelsdagarna i januari och juli varje år, baserat på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före varje halvårsskifte.

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Xact Kapitalförvaltning AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Hävstångsfonder uppför sig annorlunda jämfört med fonder utan hävstång. Hävstångsfonder är därför endast lämpliga som investering om du förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter, förstår effekterna av daglig ombalansering samt arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång.

Källor: Bloomberg, NasdaqOMX, Oslo Börs, Fondbolagens Förening samt respektive utgivares hemsida.

Total omsättning avser handelsplatserna NasdaqOMX för både Stockholm och Helsingfors samt Oslo Börs.

Att en ETF är korsnoterad innebär att den har sin primärnotering på en annan börs.

AUM står för Assets under Management.

Xacts ETF:er rapporteras in under kategorin Aktiefonder i statistiken hos Fondbolagens Förening.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.