Följ oss

Nyheter

Bull eller Bear?

Publicerad

den

Bull eller Bear?

Bull eller Bear? I denna Bull och Bear-marknadsanalys kommer jag att gå igenom tre steg; förvaltat kapital i Bull och Bear ETF:er, momentum i bull och bear ETF:er och momentum för det underliggande OMXS30-indexet. Jag har slagit ihop förvaltat kapital ofta benämnt AuM (Asset under Management) för samtliga hävstångs ETF:er (8 st*) som riktar in sig på den svenska marknaden och indexet OMXS30. Jag har medvetet tagit bort ETF:erna utan hävstång då dessa ofta är av ”buy-and-hold” karaktär.

1. Förvaltat kapital

Totalt förvaltat kapital (AuM) i dessa åtta* hävstångs ETF:er uppgår i dagsläget till 4 067 (3 851) Mkr.

Bull: 2 204 (2 063) Mkr, 54 (54)% av AuM

Bear: 1 863 (1 789) Mkr, 46 (46)% av AuM

Bulls vinner denna omgång

2. Momentum i bull och bear ETF:er

Nedanstående ETF:tabell visar bl.a. 50-dagars glidande medelvärde (”den korta trenden”) och 200-dagars glidande medelvärde (”den långa trenden”). Ett värde för 50 eller 200-dagars glidande medelvärden (50D eller 200D) överstigande 1 tyder på positiv trend och allt under 1 tyder på en negativ trend. De som handlar utifrån en momentumstrategi säljer därmed när värdet går under 1 och köper när det går över 1. Jag har även lagt till de faktiska kursnivåerna där stöden/motstånden finns i absoluta tal. Sett utifrån ett ETF-momentumperspektiv är det fördel Bull i dagsläget.

ETF-tabell (Bull och Bear alternativ)

[table id=474 /]

Källa: Factset, 18 september 2012, marknadsavkastning ej NAV-avkastning, AuM i miljoner kronor

2. Momentum i OMXS30

OMXS30 handlas i en positiv trend sett utifrån både 50 och 200-dagars glidande medelvärde, se graf nedan. Bulls vinner igen. Segraren är korad.

(*Swedbanks Bear ETF har ingen hävstång)

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.