Följ oss

Nyheter

Börserna med högst och lägst risk

Publicerad

den

Börserna med högst och lägst risk - ETF-alternativ

I indextabellen nedan ingår samma 53 börser/index som jag presenterar veckostatistik för. Samtliga dessa index går att köpa idag via ETF:er och indexfonder. Jag har medvetet tagit bort övriga index från denna analys. I detta inlägg har jag fokuserat på risk sett utifrån en treårig standardavvikelse. Standardavvikelse är ett mått på hur mycket den faktiska avkastningen kan skilja sig mot den förväntade avkastningen (historisk genomsnittlig avkastning).

En låg standardavvikelse betyder förenklat låg risk och en hög standardavvikelse betyder hög risk. Historiskt har Schweiz, Japan och USA setts som ”säkrare hamnar” när det är oroligt på de finansiella marknaderna. Stämmer denna slutsats fortfarande?

De tre börserna / index med lägst risk är:

Nya Zeeland, standardavvikelse 9,2%

Malaysia, 11,1%

Schweiz, 11,9%

De tre börserna / index med högst risk är:

– Baltikum, standardavvikelse 38,7%

Ryssland, 34,2%

Egypten, 32,8%

För de tre börserna med lägst och högst risk finns det bl.a. följande ETF:er/börshandlade fonder tillgängliga (- information saknas):

[table id=376 /]

Källa: Factset, 29 maj 2012, all avkastning i SEK. AuM i miljoner kronor.

Baserat på vissa antaganden som jag inte kommer att presentera i detalj kan man utgå ifrån att avkastningen på börsen/börserna är normalfördelad. På grund av detta kan man tillämpa olika tumregler. Den mest användbara i detta sammanhang är denna. Med 67 procent sannolikhet hamnar den faktiska avkastningen inom +/- en standardavvikelse från den förväntade avkastningen. Jag har presenterat detta intervall i tabellen nedan.

Så ska du läsa tabellen. Sverige har en genomsnittlig avkastning de senaste tre åren på 16,87% och en standardavvikelse på 15,3%. Förväntad avkastning +/- en standardavvikelse blir då 32,19% – 1,54%.

[table id=375 /]

Källa: Factset, 29 maj 2012, all avkastning i SEK, Standardavvikelse på årsbasis baserat på månatliga avkastningar

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.