Följ oss

Nyheter

Beyond BRIC, nu som en börshandlad fond

Publicerad

den

Beyond BRIC, nu som en börshandlad fond

Begreppet BRIC har nog inte gått någon placerare förbi, men nu kommer nästa steg då iShares lanserar en helt ny ETF, Beyond BRIC ETF. BRIC är som bekant Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, fyra ganska olika nationer i helt olika världsdelar, men med det gemensamt att de är ganska stora. iShares, världens största utgivare av börshandlade fonder kommer nu att lansera en börshandlad fond som fokuserar på mindre emerging markets, och helt exkluderar BRIC-länderna. Den nya ETFen kommer att namnet iShares MSCI Emerging Markets Horizon ETF (EMHZ). Beyond BRIC, nu som en börshandlad fond.

EMHZ i Fokus

Den nyligen lanserade ETFen erbjuder exponering mot stor- och medelstora aktier i de minsta tillväxtekonomier genom att replikera MSCI Emerging Markets Index Horizon. Denna börshandlade fond ger ingen exponering mot de populära tillväxtmarknaderna som ingår i BRIC, inte heller mot de mest tekniskt avancerade emerging markets som Sydkorea, Taiwan och Sydafrika. Istället är det en mindre tillväxtmarknadsekonomi, Mexiko som dominerar denna ETF, följt av Malaysia, Indonesien och Thailand. Mindre länder vars aktiemarknader finns representerade i denna ETF är Turkiet, Polen, Chile, Colombia, Filippinerna och Grekland.

För närvarande har denna ETF innehav i 185 aktier, och mindre än 20 procent är allokerat till de tio största innehaven, något som ger en bra spridning för den som köper denna börshandlade fond. Förvaltningsavgiften för denna ETF ligger på 0,50 procent, det vill säga en bra bit lägre än snittet för denna kategori som är 0,64 procent.

Hur passar EMHZ in i en portfölj?

Bra skulle vi vilja svara, denna ETF är ett intressant tillskott för den som söker exponering mot emerging markets, framförallt de nyare marknaderna, och inte enbart BRIC-länderna. Efter den senaste tidens problem hos framförallt Ryssland, men också Brasilien och i viss mån Kina är det värt att titta närmare på denna ETF, kanske är det så att storhetstiden är över för BRIC och att andra länder är redo att överta ledartröjan.

iShares är dessutom av den åsikten att många av de mindre emerging markets-länderna befinner sig i en tidigare utvecklingsfas än deras större motparter i BRIC och att det därför finns ett betydande utrymme för tillväxt. Addera dessutom det faktum att mindre emerging markets-länder sällan har en ekonomisk utveckling som är perfekt korrelerad med den globala ekonomiska utvecklingen, samt att de har en låg inbördes korrelation så minskar den teoretiska risken i portföljen med EMHZ samtidigt som den erbjuder placerarna en diversifiering.

Emerging markets

Inom ETF-världen finns det ett antal mycket populära börshandlade fonder som fokuserar på emerging markets, till exempel Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) och iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (EEM). Utanför detta är det emellertid ont om konkurrens, alternativen är fortfarande få för den som vill ha en exponering utanför BRIC och de mest avancerade tillväxtmarknaderna Sydkorea, Taiwan och Sydafrika. Mexiko är ett av de undantagen som finns, främst på grund av detta lands närhet till USA, dess stora handel med övriga NAFTA och den olja som nu kommer att nå marknaden i takt med Mexikos energireform. Beyond Brics är fortfarande ett relativt outforskat område, men det finns andra börshandlade fonder.

En av dessa är EG Shares Beyond BRICS ETF (BBRC), som är en konkurrent till iShares MSCI Emerging Markets Horizon ETF (EMHZ). BBRC inte bara utesluter BRIC utan även de andra väl utvecklade tillväxtmarknaderna som Sydkorea och Taiwan. Istället ger den placerarna en exponering mot andra marknader som Mexiko, Sydafrika, Malaysia och Qatar. BBRC förvaltar en tillgångsmassa på 316 MUSD och debiterar 58 punkter i årliga avgifter.

En annan fond i kategorin

En annan fond i kategorin ”bortom BRIC” är SPDR MSCI EM Beyond BRIC ETF (EMBB). Fonden utesluter också BRIC bolag från sin portfölj, vilket ger stora vikter till länder som Taiwan, Sydafrika och Sydkorea. EMBB är emellertid ganska impopulär och illikvid med mindre än 5 MUSD AUM, en bråkdel av många av de andra produkterna i emerging markets sektorn.

Således kan EMHZ komma att möta en viss konkurrens från dessa två ETFer, men det finns fortfarande en chans att det skulle kunna överleva bland de andra två börshandlade fonder, med tanke på skillnaden i landexponeringen. Detta kan vara sant om både BRIC och några stora populära emerging markets fortsätter att vackla. I så fall är vi säkra på att se ett visst intresse för denna nyligen lanserade fond från iShares.

Andra bokstavskombinationer är CIVETS och MINT, och vi väntar på de första börshandlade fonderna som väljer att fokusera på dessa marknader, vi är övertygade om att de kommer att komma inom kort.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.