Följ oss

Nyheter

AW15 ETF köper aktier i japanska företag som följer Parisavtalet

Publicerad

den

UBS ETF MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (AW15 ETF) har som mål att försöka spåra aktiemarknadsutvecklingen för globala utvecklade länder baserade företag som ingår i indexet med fokus på hållbara investeringshänsyn definierade av Parisavtalet och specifika uteslutningar av företag som är involverade i kontroversiella vapen, miljö, sociala och styrande ("ESG") kontroverser, tobak, miljöskador, termisk kolbrytning, olje- och gasrelaterade aktiviteter och kraftproduktion. ""

UBS ETF MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (AW15 ETF) har som mål att försöka spåra aktiemarknadsutvecklingen för globala utvecklade länder baserade företag som ingår i indexet med fokus på hållbara investeringshänsyn definierade av Parisavtalet och specifika uteslutningar av företag som är involverade i kontroversiella vapen, miljö, sociala och styrande (”ESG”) kontroverser, tobak, miljöskador, termisk kolbrytning, olje- och gasrelaterade aktiviteter och kraftproduktion. ””

Fonden är föremål för risken att dess klimatfokuserade investeringsstrategi kan välja eller utesluta värdepapper från vissa emittenter av andra skäl än investeringsresultat.

Fonden strävar efter att uppnå målet genom att följa indexet och, med hänsyn till klimatkriterierna, ge exponering mot globala företag som uppfyller eller arbetar mot klimatmålen och de minimistandarder som anges i EU:s klimatförordningar och följer rekommendationerna från TCFD om koldioxidminskning och övergångsmål mot en mer hållbar och en lägre koldioxidekonomi samtidigt som den anpassar sig till kraven i Parisavtalet.

Det gör det genom att följa MSCI World Climate Paris Aligned Index. Indexet är utformat för att stödja investerare som försöker minska sin exponering för övergångs- och fysiska klimatrisker och som vill utöva möjligheter som uppstår genom övergången till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp samtidigt som de anpassar sig till kraven i Parisavtalet. Indexet strävar efter att uppnå detta genom att övervikta företag på en trovärdig väg mot koldioxidutsläpp eller erbjuda gröna lösningar, samtidigt som de undervikter företag som är dåligt positionerade för övergången till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp och genom att begränsa exponeringen för växande fysisk risk.

Beskrivning av UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc investerar i aktier med fokus Social/Environmental, Japan. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). MSCI Japan Climate Paris Aligned tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 190 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,16 % per år. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 0 miljoner GBP under förvaltning. AW15 ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

MSCI Japan Climate Paris Aligned-index spårar aktier från Japan. Indexet syftar till att ge större vikt åt företag som gynnas av omställningen till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Dessutom beaktas EU:s direktiv om klimatskydd. Moderindex är MSCI Japan.

Handla AW15 ETF

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc (AW15 ETF)är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURJPA
SIX Swiss ExchangeJPYJAPA
XETRAEURAW15

Största innehav

VärdepapperVikt %
TOYOTA ORD4.41% 
KEYENCE ORD4.39% 
SONY ORD4.32% 
TOKYO ELECTRON ORD2.46% 
YASKAWA ELECTRIC ORD2.42% 
RECRUIT HLDGS CO LTD2.35% 
LASERTEC ORD2.34% 
HAMAMATSU PHOTONICS ORD2.31% 
EAST JAPAN RY ORD2.22% 
YAMATAKE ORD2.17% 

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.