Följ oss

Nyheter

Australiens aktiemarknad återhämtar sig när råvarorna stiger

Publicerad

den

valutamarknaden har kunnat dra fördel av dollarns svaghet, av möjligheten att Brexit kan komma att pressa det brittiska pundet

Australiens aktiemarknad återhämtar sig när råvarorna stiger. De investerare som agerar på valutamarknaden har kunnat dra fördel av dollarns svaghet, av möjligheten att Brexit kan komma att pressa det brittiska pundet, men också leda till att euron stärks. Det är däremot inte lika många som har agerat på den australiensiska dollar, en valuta som nu blivit het. Australiens aktiemarknad återhämtar sig när råvarorna stiger.

I och med att råvarorna stiger i pris igen och efter ett kraftfullt agerande från Reserve Bank of Australia (RBA) har placerare kunnat se hur CurrencyShares Australian Dollar Trust (NYSEArca: FXA), den börshandlade fond som replikerar valutaparet AUDUSD, den australiensiska dollarn i förhållande till den amerikanska dollarn, stiga med nästan tre procent under den senaste månaden, och med mer än sju procent sedan årsskiftet 2015/2016. Under 2015 föll denna ETF med nästan tio procent, vilket gjorde FXA till en av de sämsta börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av en utvecklad marknads valuta.

Som så många utvecklad marknad centralbanker har Reserve Bank of Australia (RBA) aktivt arbetat för att sänka sina upplåningskostnader under de senaste åren. Australiens utlåningsränta ligger för närvarande 2,25 procent. Det är en rekordlåg nivå för världens tolfte e största ekonomi, men hög jämfört med resten av den utvecklade världen.

Även tålmodiga investerare som har valt att exponera sig mot Australiens aktiemarknad, till exempel genom de börshandlade fonder som heter iShares MSCI Australia (NYSEArca: EWA) eller SPDR® S&P/ASX 50 ETF (ASX: SFY.AX), står frågande. Australiens aktiemarknad är dyr, i alla fall enligt den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs. Föga förvånande är Goldman Sachs. är mindre entusiastiska till de australiska råvaruexportörerna, som har lidit av svag efterfrågan och den starka amerikanska dollarn. Så länge aktiemarknaden i Australien fortsätter att kämpa kan det vara en drivkraft för RBA att pressa räntorna i ett försök att försvaga den australiensiska dollarn, ”aussien”.

Australiens centralbankschef Glenn Stevens har sagt att en ackommoderande penningpolitik kommer sannolikt att vara lämplig ännu en tid, när du lägger till de makroekonomiska effekterna av den senaste tidens höjningar av boränta från stora banker.

RBAs referensränta låg på 4,75 procent i oktober 2011. Den australiensiska riksbanken sänkte sedan räntan med 0,25 procent vid två på varandra följande riksbanksmöten. Under perioden november 2011 till och med augusti 2013 föll sedan räntan till 2,5 procent efter att RBA sänkt räntan vid åtta av tjugo möten.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.