Följ oss

Nyheter

Aktiv versus passiv förvaltning på Latinamerikas aktiemarknader

Publicerad

den

S&P/BMV IPC anses allmänt vara de facto-riktmärket för mexikanska aktier, därav förändringen i denna rapport som täcker förvaltning på Latinamerikas aktiemarknader.

SPIVA Latin America Year-End 2017 Scorecard, som spårar resultatet för aktivt förvaltade fonder i Brasilien, Chile och Mexiko i förhållande till kategorinivåer, släpptes nyligen. För att säkerställa att rapporten är så relevant som möjligt för marknadsaktörerna introduceras S&P/BMV IRT, den totala avkastningsversionen av S&P/BMV IPC, som riktmärke för Mexico Equity Funds, som börjar med denna rapport som löper från starten av 2017. S&P/BMV IPC anses allmänt vara de facto-riktmärket för mexikanska aktier, därav förändringen i denna rapport som täcker förvaltning på Latinamerikas aktiemarknader.

Den senaste tidens uppgång på aktiemarknaderna ledde inte till att de aktiva förvaltarna överpresterade i de uppmätta kategorierna. Andelen av fonder som överträffats av riktmärken i varje kategori för en-, tre- och femårsperioderna visas i tabell 1.

Det fjärde kalenderåret för publicering av SPIVAs Latinamerikarapport

2017 bokslutskommuniké markerar det fjärde kalenderåret för publicering av SPIVAs Latinamerikarapport. För att spåra den historiska utvecklingen hos breda fondförvaltare i Latinamerika visar tabell 2 den genomsnittliga överavkastningen i förhållande till respektive lands index på kalenderår.

Under de starka åren på Latinamerikas aktiemarknader under 2016 och 2017 lyckades de brittiska fondförvaltarna i genomsnitt överprestera på alla dessa tre aktiemarknader.

Den mest signifikanta underpresteringen sågs i Brasilien där understeg avkastningen hos kapitalförvaltarna sina jämförelseindex med -10,9% 2016 och -4,6% 2017. Detta fördjupade tanken att fondförvaltare inte kunde hålla takt med marknaden under robusta marknadsperioder.

Neutrala marknader på Latinamerikas aktiemarknader

Under 2014 och 2015, som var björn eller neutrala marknader på Latinamerikas börser, gick fondförvaltarna relativt bättre. I Brasilien hade den genomsnittliga fondutvecklingen positiva meravkastningar båda åren. För Chile och Mexiko slog den genomsnittliga fondens prestation något av respektive referensavkastning under ett år (2014 för Chile, 2015 för Mexiko), medan den utvecklades sämre det andra året (2015 för Chile, 2014 för Mexiko). Medan aktiva förvaltare presterade relativt bättre under perioder med låg eller negativ kursutveckling, var prestationsgraden betydligt lägre än storleken på underpresterandet observerat på tjurmarknaderna.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.