Följ oss

Nyheter

5CH5 ETC ge fem gånger förändringen i valutaparet EURUSD

Publicerad

den

WisdomTree Long USD Short EUR 5x Daily (5CH5 ETC) är utformat för att ge investerare en "leveraged long" exponering mot amerikanska dollar ("USD") i förhållande till euro ("EUR") genom att spåra MSFX 5x Long US Dollar/Euro Index (TR) ("indexet"), som syftar till att återspegla fem gånger prestationen för en position i terminskontrakt som rullas dagligen.

WisdomTree Long USD Short EUR 5x Daily (5CH5 ETC) är utformat för att ge investerare en ”leveraged long” exponering mot amerikanska dollar (”USD”) i förhållande till euro (”EUR”) genom att spåra MSFX 5x Long US Dollar/Euro Index (TR) (”indexet”), som syftar till att återspegla fem gånger prestationen för en position i terminskontrakt som rullas dagligen.

WisdomTree Long USD Short EUR 5x Daily är en börshandlad valuta (”ETC”). Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag.

ETC uppnår exponering mot index genom att ingå ofinansierade swappar med en motpart. Det finns ingen kontant betalning från Emittenten till motparten när en ofinansierad swap skapas. Dagliga kontantbetalningar görs emellertid mellan emittenten och motparten för att återspegla rörelserna i indexets värde.

Separat använder emittenten de kontanter den innehar för att köpa godtagbar säkerhet från motparten under ett dagligt omvänd återköpsavtal (”omvänd repo”), ett avtal där motparten går med på att återköpa sådan kvalificerad säkerhet från emittenten dagen efter. Den berättigade säkerheten förvaras av vårdnadshavaren på ett depåkonto.

MSFXSM 5X Long US Dollar/Euro Index (TR)

Indexet ger en 5x långsiktig ’lång’ exponering mot:

(i) USD i förhållande till EUR. Till exempel, om USD skulle stiga i värde i förhållande till EUR, skulle indexet (spåras av ETC) stiga i värde med fem gånger samma belopp. Omvänt om USD skulle minska i värde i förhållande till EUR, skulle indexet minska i värde med fem gånger samma belopp; och

(ii) en ränteskillnad som återspeglar skillnaden mellan valutakurserna USD och EUR.

Indexet är ett totalavkastningsindex, vilket innebär att det också ger en säkerhetsavkastning.

Handla 5CH5 ETC

WisdomTree Long USD Short EUR 5x Daily (5CH5 ETC) är en börshandlad valuta (”ETC”) som handlas på bland annat Borsa Italiana och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
Borsa ItalianaEUREUS5JE00BMM1XC77
XetraEUR5CH5DE000A12Z314

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.