Följ oss

Nyheter

4RTF ETC den omvända utvecklingen på silverpriset

Publicerad

den

WisdomTree Silver 1x Daily Short (4RTF ETC) är utformad för att göra det möjligt för investerare att få en "kort" exponering mot en totalavkastande investering i silverterminskontrakt genom att spåra Bloomberg Silver Subindex ("Indexet") och tillhandahålla en säkerställd avkastning. En daglig kort exponering innebär att produkten är designad för att återspegla minus en gånger den dagliga procentuella förändringen i Indexnivån.

WisdomTree Silver 1x Daily Short (4RTF ETC) är utformad för att göra det möjligt för investerare att få en ”kort” exponering mot en totalavkastande investering i silver genom att spåra Bloomberg Silver Subindex (”Indexet”) och tillhandahålla en säkerställd avkastning. En daglig kort exponering innebär att produkten är designad för att återspegla minus en gånger den dagliga procentuella förändringen i Indexnivån.

Till exempel, om indexet skulle stiga i värde med 5 % en viss dag, är produkten designad att minska i värde med 5 % den dagen (minus avgifter och utgifter). WisdomTree Silver 1x Daily Short är en börshandlad råvara (”ETC”). Det är inte en UCITS-produkt. Värdepapper i detta ETC är strukturerade som räntebärande värdepapper och inte som aktier (equity) och kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag. ETC stöds av swappar. Swapmotparternas betalningsförpliktelser gentemot Emittenten skyddas av innehavda säkerheter som marknadsvärderas dagligen. Säkerheten hålls på separata konton hos The Bank of New York Mellon.

Bloomberg Silver Subindex totalavkastning

Indexet är utformat för att återspegla rörelsen i priset på silverterminskontrakten som används i Bloomberg Commodity IndexSM som kontinuerligt rullas enligt ett förutbestämt rullande schema.

Varje handelsdagsavkastning, exklusive avgifter och utgifter, kommer att vara positiv när indexet faller i förhållande till föregående dags stängning och negativt när indexet stiger i förhållande till föregående dags stängning. Korta ETC:er är endast avsedda för investerare som förstår riskerna med att investera i en ETC med kort exponering och som avser att investera på kort sikt. Alla investeringar i en kort ETC bör övervakas dagligen för att säkerställa överensstämmelse med din investeringsstrategi.

Se avsnittet ”Riskfaktorer” i det relevanta prospektet för ytterligare information om dessa och andra risker förknippade med en investering i korta ETC:er. Du bör rådfråga en oberoende investeringsrådgivare innan du gör en investering i en kort ETC för att avgöra dess lämplighet för dina omständigheter.

Handla 4RTF ETC

WisdomTree Silver 1x Daily Short (4RTF ETC) är en europeisk börshandlad råvara. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade råvara.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
LSEUSDSSILJE00B24DKK82
Borsa ItalianaEURSSILJE00B24DKK82
EuronextEURSSILJE00B24DKK82
XetraEUR4RTFDE000A0V9X66

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.