Följ oss

Sharpe kvot

Publicerad

den

Sharpekvot är ett nyckeltal som beräknas genom att dividera riskpremien (avkastningen minus den riskfria räntan, alltså den extra avkastning som förvaltaren har åstadkommit genom att ta risk) med den totala risken som förvaltaren har tagit.

Det etablerade måttet på totalrisk är volatilitet. Den förvaltare eller fond som har högst Sharpekvot under mätperioden har uppvisat störst skicklighet. Sharpekvoter kan därför användas för att rangordna skickligheten hos förvaltare. Nyckeltalet bör dock i teorin endast användas av någon som tänker överlämna hela sin förmögenhet till en förvaltare.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *