Följ oss

Premie

Publicerad

den

Premie. Den del av priset som överstiger metallvärdet på exempelvis ett silvermynt och innefattar bland annat kostnaden för framställning eller efterfrågan.

Kan även avse optionspremie. Optioner handlas i sin rådande premie. Optionspremien är kostnaden för rättigheten (köparen) och samtidigt priset för att ikläda sig skyldigheten (säljaren). Precis som för aktier finns det en orderbok där priset på premien framgår och där man kan erbjuda ett pris själv.

Priset på premien kan delas upp i två värden; realvärde och tidsvärde. Realvärdet är mellanskillnaden mellan aktiens kurs och lösenpriset på optionen. Resterande värde av premien är tidsvärde, dvs skillnaden mellan premien och realvärdet.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *