Följ oss

New York Harbor No 2 Heating Oil

Publicerad

den

New York Harbor No 2 Heating Oil, eldningsolja, är ett flytande petroleumdestillat som används som bränsle för förbränning i ugnar och fastighetsbyggnader. Eldningsolja svarar för 25 procent av det som utvinns av råoljan, näst störst efter bensin.

Eldningsoljan måste möta ASTM standard för att kunna saluföras. Terminer på eldningsolja används ofta som en hedge för prisförändringar på diesel och jetbränsle som båda två handlas på avistamarknaden med en stabil premium mot terminerna på eldningsolja.

Terminskontrakteldningsolja handlas på NYMEX under kortnamnet HO. Kontrakten avser 42.000 gallons, motsvarande 1.000 fat och kvoteras i US-dollar och cent. Leverans sker samtliga kalendermånader. Kontrakten avser fysisk leverans i New Yorks hamn. Eldningsolja handlas även på ICE Europe under kortnamnet O. Kontraktsstorlekar och kvoteringar är de samma som på NYMEX, men avveckling på ICE Europé sker genom kontantavräkning.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *