Följ oss

Motpart

Publicerad

den

I finansiella termer kan motpart hänvisa till mäklare, investeringsbanker och andra värdepappershandlare som tjänar som avtalsslutande part när de slutför värdepapperstransaktioner utan recept. Termen används vanligtvis i detta sammanhang i förhållande till ”motpartsrisk”, vilket är risken för monetär förlust som ett företag kan utsättas för om motparten till en over-the-counter värdepappershandel stöter på svårigheter att uppfylla sina skyldigheter enligt villkoren i transaktionen.

Detta indikerar en fonds exponering mot en specifik motpart.
Om motparten ställer in betalningarna skulle en hög exponering äventyra den börshandlade fondens förmåga att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *