Följ oss

Marginalprocenten

Publicerad

den

Marginalprocenten anges som andelen kontanter i procent av råvaran. Marginalen kan beräknas på två olika sätt. Endera marginalen per enhet dividerat med priset per enhet på råvaran. Alternativt genom att dela den totala marginalen med terminskontraktets ackumulerade värde.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *