Följ oss

Komplicerade finansiella instrument

Publicerad

den

Med komplicerade finansiella instrument behöver du både kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna.

Vad är komplicerade finansiella instrument?

Komplicerade finansiella instrument är exempelvis warranter och derivat. För att förstå riskerna med dessa finansiella instrument behöver du både kunskap och erfarenhet om instrumentets egenskaper, exempelvis komplexitet, tekniska konstruktion och ekonomiska risker.

Därför utför alltid banken en passandebedömning för dig som är en icke-professionell kund när du handlar med komplicerade finansiella instrument. Det är en del i det stärkta kundskyddet för dig som inte yrkesverksamt handlar med finansiella instrument.

Bankerna har delat upp de komplicerade finansiella instrumenten i sexton olika produktgrupper.

Aktiederivat
Aktielån
Aktieswap
Bevis
Bevis – Autocall
Bevis – Krediter
Bevis – med komplexa egenskaper
Bull & Bear och Mini Futures
ETF med hävstång
Komplexa obligationer
Konvertibel
Räntederivat
SPAX
Strukturerade komplexa obligationer
Valutaderivat
Warranter

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *