Följ oss

Insiderhandel

Publicerad

den

Insiderhandel. Om en person har kännedom om en omständighet eller ett förhållande som inte är känt för allmänheten och som troligen skulle påverka kursen på ett värdepapper om informationen blev offentlig kan personen anse ha insiderinformation.

En person som har insiderinformation och samtidigt köper eller säljer värdepapper gör sig skyldig till insiderhandel, vilket är olagligt. Det är inte heller tillåtet att ändra en redan lagd order om man får insiderinformation efter att ordern lades. Om en investerare t.ex. har lagt en köporder i marknaden och därefter får insiderinformation, som kan ha en negativ effekt på värdepapperet, får investeraren inte ta bort köpordern.

Att rekommendera någon annan att handla på ett visst sätt är inte heller tillåtet om rekommendationen bygger på insiderinformation. Den som får en sådan rekommendation kan också dömas, om personen handlar i enlighet med rekommendationen och insåg eller borde ha insett att rekommendationen bygger på insiderinformation.

Olagligt röjande av insiderinformation

Det är även olagligt att medvetet röja insiderinformation. Den som agerar så kan dömas för obehörigt röjande av insiderinformation. Det är bara tillåtet att röja insiderinformation om detta sker inom ramen för fullgörandet av en tjänst eller verksamhet. Att vidarebefordra rekommendationer att handla på ett visst sätt är också olagligt om rekommendationen bygger på insiderinformation och den som vidarebefordrar rekommendationen insåg eller borde ha insett att den bygger på insiderinformation.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *