Följ oss

Indo Sub-bituminous Coal

Publicerad

den

Sub-bituminöst för leverans FOB på oceangående fartyg från en rad hamnar på östra och södra Borneo.

Denna typ av kol representerar den typ av kol som tillhandahålls av företag som Adaro Resources, Kideco Jaya Agung, Bumi Resources (Melawan), Berau Coal, ABK (Loajanan) och Straits Resources (Jembayan) för att nämna några.

Indo Sub-bituminous Coal handlas på ICE Europa under akronymen SUB. Dessa terminskontrakt avser 1.000 ton kol prissatta i USD och cent per ton.

Avräkningen sker i form av kontantreglering mot det aritmetiska medelvärdet av IHS McCloskey Indonesian Sub-Bituminous FOB markören för motsvarande månad. Indo Sub-bituminous Coal fungerar som riktpris för kol som levereras från hamnar i denna region.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *