Följ oss

Fundamental analys

Publicerad

den

Ett sätt att analysera marknaden för att försöka förutspå om priset på en aktie kommer stiga eller sjunka. Fundamental analys kallas ibland aktieanalys. Denna görs utifrån ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde med mera försöker att prognosticera dess framtida utveckling. Att genomföra denna typ av analys innebär i princip att en företagsvärdering i någon form genomförs, eventuellt en mycket förenklad sådan med enkla nyckeltal.

Fundamental analys skiljer sig från teknisk analys där man försöker att förutse den framtida utvecklingen av aktiekurser genom studier av trender i aktiehandeln och gruppbeteenden hos investerarna.

Fundamental analys speglar inte aktiemarknadens förväntningar på aktiekurserna utan utgår från bolagets bedömda ekonomiska prestation.

Den fundamentala analysen inleds med strategisk analys, redovisningsanalys och finansiell analys. FA visar sig först senare i kurserna, därav handlas inte aktier med grund i FA på kort sikt. Denna typ av analys brukar därför anses ge en bättre vägledning på längre placeringshorisonter.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *