Följ oss

Exchange Traded Commodities

Publicerad

den

Enskilda råvaruinstrument eller råvarukorgar uppfyller inte de europeiska UCITS-kraven gällande till exempel spridningskravet och faller därför i en annan kategori. ETC står för Exchange Traded Commodities.

Vissa aktörer anser att endast instrument som fysiskt håller underliggande råvara är att benämna som ETC (exempel guld och silver). Detta är i praktiskt omöjligt för vissa råvaror.

Detta betyder att samtliga råvaruinstrument som har fysiska innehav eller futures (standardiserade terminer) är att klassificera som ETC:er. Dessa instrument är även i regel säkerställda genom säkerheter eller en säkerhetsmassa. I USA är inte ETC-begreppet lika etablerat som i Europa. I USA beskriver man ofta ETC:er som ETF:er.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *