Följ oss

Etiska fonder

Publicerad

den

Fonder som placerar etiskt, det vill säga undviker placeringar i branscher som till exempel pornografi, tobak och vapen eller företag som på något sätt bryter mot internationella normer och mänskliga rättigheter.

Även hållbara fonder, det vill säga fonder där miljö, energi och klimatfrågor står i fokus, hittas under kategorin etikfonder.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *