Följ oss

Effektiva marknaden

Publicerad

den

Den, i det akademiska lägret, härskande synen på finansmarknaderna. Efficient Market Theory hävdar att ingen aktör kan uthålligt och väsentligt överträffa ett aktieindex. Genom att välja vilka aktier att investera i, till exempel att kasta pil på börssidorna, får en investerare i längden samma resultat som en professionell investerare.

Det finns idag ingen konsensus för att detta stämmer, men mycket talar för att man som investerare måste sprida sina risker i andra tillgångsslag för att på så sätt skapa en högre avkastning över tiden.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *