Följ oss

Duration

Publicerad

den

Duration är ett riskmått och utgörs av den genomsnittliga återstående löptiden till förfallodatum för en obligation eller obligationsfond. Duration anges ofta i år.

Durationen mäter hur känslig obligationen är mot stigande eller fallande marknadsräntor. En obligationsfond med lång återstående löptid är mer känslig för förändringar i marknadsräntor, än en obligation med korta räntor.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *