Följ oss

Aktiebrev

Publicerad

den

Ett aktiebrev är ett dokument som bevisar att en person äger en aktie. De flesta bevarade aktiebrev är inte äldre än 300 år, även om undantag finns. Bevarade aktiebrev är mycket värdefulla för forskare inom ekonomisk historia, eftersom de berättar om näringslivets utveckling, verksamheternas art och de människor som var knutna till företaget. Det är också viktiga dokument för att veta vilka företag som över huvud taget fanns i landet vid en viss period.

De första aktiebreven bestod av en mantel och ett kupongark. Manteln var själva värdepappret, på vilken aktiens nummer, nominella värde m.m. fanns antecknat. Kupongarkets kuponger, som var numrerade, användes vid uthämtande av utdelningen. Pengarna betalades ut mot angivande av kupongnumret.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *