Följ oss

Nyheter

XMLC ETF för investeringar i rent vatten

Publicerad

den

L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC ETF) syftar till att spåra resultatet för Solactive Clean Water Index NTR ("Indexet").

L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC ETF) syftar till att spåra resultatet för Solactive Clean Water Index NTR (”Indexet”).

Ögonblicksbild av fonden

Långsiktig allokering. Långsiktig megatrend som vi tror radikalt förändrar vårt sätt att leva och arbeta

Hög tillväxtpotential Syftar till att fånga den överdimensionerade tillväxtpotentialen för den globala rentvattenindustrin

Utnyttja branschexpertis. En investeringsstrategi för indexspårning som stöds av ett team av experter på rent vatten

Har det ett hållbart mål?

Fonden har ett hållbart investeringsmål eftersom den investerar i företag som

(i) bidrar till miljömål,

(ii) inte nämnvärt skadar några miljömässiga eller sociala mål och

(iii) följer god förvaltningspraxis.

Solactive Clean Water Index NTR

Indexet syftar till att spåra resultatet för en korg av aktier för företag som är aktivt engagerade i den internationella rentvattenindustrin genom tillhandahållande av tekniska, digitala, ingenjörstjänster, allmännyttiga och/eller andra tjänster.

Indexet består av företag som handlas offentligt på olika börser runt om i världen som antingen är

i) företag som är fast beslutna att ha expertis inom ”Utilities” med en minsta vatteninkomstandel på 90 %, eller

ii) företag som är fast beslutna att ha expertis inom ”Engineering” med en lägsta andel vattenintäkter på 50 % eller

iii) företag som är fast beslutna att ha expertis inom ”teknik” eller ”digital” och en minsta andel av vattenintäkter på 5 %.

Ett företag är endast berättigat att ingå i indexet om

(1) det är av tillräcklig storlek (bestämt med hänvisning till det totala marknadsvärdet av andelen av dess aktier som handlas offentligt) och

(2) det är tillräckligt ”likvid” ( ett mått på hur aktivt dess aktier handlas på daglig basis).

Dessutom exkluderar indexet företag:

(a) som bedriver ren kolbrytning;

(b) involverad i tillverkningen av kontroversiella vapen; eller

(c) som under en sammanhängande period av tre år har klassificerats som brott mot minst en av FN:s Global Compact-principer, som är en uppsättning globalt accepterade standarder för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruption.

Universumet av företag från vilka indexvalet görs uppdateras årligen i mars. Indexet ombildas dock halvårsvis i mars och september i enlighet med de fullständiga urvalskriterierna och alla bolag är lika viktade inom indexet. På månadsbasis bedöms varje företags vikt och om något av dem överstiger 15 % av index justeras alla företags vikter så att de återigen viktas lika inom Indexet.

Beskrivning av L&G Clean Water UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,49 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). L&G Clean Water UCITS ETF har tillgångar på 270 miljoner GBP under förvaltning. XMLC ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Handla XMLC ETF

L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURGLUG
London Stock ExchangeGBXGLGG
London Stock ExchangeUSDGLUG
SIX Swiss ExchangeCHFGLUG
XETRAEURXMLC

Största innehav

VärdepapperVikt %
Gorman-Rupp Company2.3
Tetra Tech2.3
Watts Water Technologies2.2
Evoqua Water Technologies2.1
Alfa Laval2.0
Kadant2.0
Rotork2.0
Mueller Water Products2.0
Franklin Electric2.0
Forterra2.0

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.