Följ oss

Nyheter

Så här bygger Du en ETF portfölj

Publicerad

den

Så här bygger Du en ETF portfölj

Tillväxten för börshandlade fonder, ETFer, har varit anmärkningsvärd sedan dess introduktion på 1990-talet. De fortsätter att växa i både antal och popularitet. Framväxten av detta investeringsverktyg har varit bra för placerarna, eftersom nya lågkostnadsmöjligheter nu är tillgängliga för nästan alla tillgångsklasser på marknaden. Emellertid måste investerare nu hantera ett urval av mer än 2 000 olika börshandlade fonder som handlas världen över. Detta kan vara en skrämmande uppgift för vilken helginvesterare som helst. Därför tittar vi närmare på hur det går att göra enklare, så här bygger Du en ETF portfölj.

Målet med denna artikel är att hjälpa dig att förstå grunden för börshandlade fonder och ge dig en inblick i hur du kan bygga din en ETF portfölj.

Fördelar med en ETF-portfölj

ETFer, eller börshandlade fonder som de också kallas för i Sverige, är korgar av enskilda värdepapper i likhet med fonder men med två viktiga skillnader. För det första kan ETFer handlas fritt som aktier, medan handel med fondandelar inte förekommer förrän marknaden stängs. För det andra tenderar utgiftsförhållandena att vara lägre än för fondandelar eftersom många ETFer är passivt förvaltade verktyg bundna till ett underliggande index eller marknadssektor. Traditionella aktiefonder är å andra sidan oftare aktiva förvaltade. Eftersom aktiva förvaltade fonder sällan slår index, utgör ETFer vanligen ett bättre alternativ till aktivt förvaltade, högkostnadsfonder.

Den främsta anledningen till att välja en ETF framför en aktie är omedelbar diversifiering. Till exempel, att köpa en ETF som spårar ett finansiellt index ger dig äganderätt i en korg av finansiella aktier jämfört med ett enda företag. Som den gamla klichén säger, vill du inte lägga alla dina ägg i en korg. En ETF kan skydda mot volatilitet (till en viss punkt) om vissa aktier som ägs av denna ETF faller i värde. Denna borttagning av företagsspecifika risker är den största fördelen för de flesta ETF-investerare.

En annan fördel med ETFer är exponeringen som de kan ge en portfölj till alternativa tillgångsklasser, såsom råvarorvalutor och fastigheter.

Välja rätt ETFer

När du bestämmer vilka ETF som passar bäst för din portfölj finns det ett antal faktorer att överväga.

Först bör du titta på ETFens sammansättning. Namnet ensamt är inte tillräckligt med information för att basera ett beslut på. Till exempel består flera börshandlade fonder av vattenrelaterade aktier. Men när de bästa innehaven av varje ETF analyseras är det tydligt att de olika börshandlade fonderna har olika tillvägagångssätt för nischsektorn. Medan en ETF kan bestå av vattenföretagen, kan en annan ha infrastrukturaktier som toppinnehav. Ett varierat fokus kommer att resultera i varierande avkastning.

Medan tidigare prestanda inte alltid är en indikation på framtida resultat, är det viktigt att jämföra hur liknande ETF har utvecklats. Även om de flesta avgifter för börshandlade fonder ETF är låga, kommer de att variera och bör beaktas.

Andra faktorer att vara uppmärksam på inkluderar de förvaltade tillgångarna. Detta är viktigt eftersom en ETF med låg förvaltad volym kan vara i fara för att stänga – en situation som investerare vill undvika. Investerare bör också titta på daglig genomsnittlig volym och spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkurs. Låg volym och/eller en stor spread tyder ofta på låg likviditet, vilket gör det svårare att komma in och ut ur denna ETF.

3 steg för att bygga en ETF-portfölj

Om du funderar på att bygga din en ETF portfölj så följer här är några enkla riktlinjer:

Steg 1: Bestäm rätt fördelning.

Titta på ditt mål för den här portföljen (t.ex. pension, sparande för ett barn), dina förväntningar på avkastning och risk, din tidshorisont (ju längre den är desto större risk du kan ta), ditt utdelningsbehov (om du har inkomstbehov måste du köpa börshandlade fonder som betalar högre utdelningar), din skatte- och juridiska situation, din personliga situation och hur denna portfölj passar in med din övergripande investeringsstrategi för att bestämma din tillgångsallokering. Om du är kunnig om investeringar kan du kanske hantera detta själv. Om inte, sök hjälp av en finansiell rådgivare.

Slutligen överväga vissa data om marknadsavkastning. Forskning från Eugene Fama och Kenneth French resulterade i bildandet av trefaktormodellen vid utvärdering av marknadens avkastning. Enligt trefaktormodellen:

 1. Marknadsrisken förklarar en del av aktiens avkastning. Detta tyder på att aktierna i allmänhet överträffar obligationer över tiden eftersom aktier har mer marknadsrisk än obligationer.
 2. Värdeaktier överträffar tillväxtaktierna över tiden eftersom de i sig är mer riskfyllda.
 3. Small Cap-aktier överträffar Large Cap-aktier över tiden eftersom de har mer oföränderlig risk än deras large cap-motsvarigheter.

Därför kan investerare med högre risktolerans kunna och bör fördela en betydande del av sina portföljer till företag med mindre marknadsvärden som är värdeorienterade.

Kom ihåg att mer än 90 % av portföljens avkastning bestäms genom fördelning snarare än specifika aktieval och tidpunkt. Försök inte pricka en botten på marknaden. Forskning har kontinuerligt visat att tidpunkten för köp och försäljning av aktiern inte är en vinnande strategi. När du väl har bestämt rätt fördelning är du redo att genomföra din strategi.

Steg 2: Implementera din strategi.

Fördelen med börshandlade fonder är att du kan välja en ETF för varje sektor eller index där du vill ha exponering. Analysera tillgängliga fonder och bestäm vilka som bäst uppfyller dina allokeringsmål.

Eftersom tidpunkten är viktig när man köper och säljer ETF och aktier, är det inte en försiktig strategi att placera alla köporder på en och samma dag. Helst skulle du vilja titta på diagrammen för supportnivåer och alltid försöka köpa vid dippar. Fasa ut dina inköp under en period av tre till sex månader.

Vid inköpstillfället kommer många investerare att lägga en stop loss order som kommer att begränsa potentiella förluster. Helst bör stoppförlusten vara högst 20 % under det ursprungliga inköpspriset och bör flyttas i takt med att ETFen stiger i värde.

Steg 3: Övervaka och utvärdera.

Minst en gång om året bör kontrollera prestandan i din portfölj. För de flesta investerare, beroende på deras skatteförhållanden, är den ideala tidpunkten att göra detta vara i början eller slutet av kalenderåret. Jämför varje ETFs prestation med det hos referensindexet. Eventuell skillnad, kallad spårningsfel eller tracking error borde vara låg. Om det inte är det kan du behöva byta ut den börshandlade fonden med en som kommer att investera mer i sin angivna stil.

Balansera dina ETF-viktningar för att ta hänsyn till eventuella obalanser som kan ha inträffat på grund av marknadsfluktuationer. Överhandla inte. En ombalansering varje kvartal eller till och med en gång per år är tillräcklig för de flesta portföljer. Avskräckas inte av marknadsfluktuationer.

Bedöm din portfölj i ljuset av förändringar i dina omständigheter, men se till att hålla ett långsiktigt perspektiv. Din fördelning kommer att ändras över tiden när dina omständigheter ändras.

Bygg en ETF portfölj

Om din plan är att ha en portfölj som enbart består av börshandlade fonder, se till att ha flera tillgångsklasser ingår för att skapa diversifiering. Som exempel kan du börja med att fokusera på tre områden:

 1. Sektor-ETF, som koncentrerar sig på specifika områden, t.ex. ekonomi eller hälso- och sjukvård. Välj börshandlade fonder från olika sektorer som i stor utsträckning är okorrelerade. Till exempel skulle valet av en bioteknik ETF och en medicinsk enhet ETF inte vara verklig diversifiering. Beslutet om vilka sektorer som Din ETF portfölj ska inkludera bör baseras på fundamenta (värdering av sektorerna), tekniska och ekonomiska utsikter.
 2. Internationella ETF som täcker alla regioner från tillväxtmarknader till utvecklade marknader. Internationella ETFer kan spåra ett index som investerar i ett enda land, till exempel Kina eller en hel region som Latinamerika. Liksom bransch-ETFer bör valet baseras på fundamentala och tekniska förutsättningar. Var noga med att titta på varje ETF, såväl som enskilda aktier och sektorallokering.
 3. Råvaru-ETF är en viktig del av en investerares portfölj. Allt från guld till bomull till majs kan handlas med börshandlade fonder eller deras kusiner, certifikat (ETN). Investerare som tror att de är kunniga nog kan välja en ETF som spårar enskilda råvaror. Individuella råvaror kan dock vara extremt flyktiga, så en bred råvaru-ETF kan vara bättre anpassad till din risktolerans.

Observera att det här är helt enkelt föreslagna områden att fokusera på när Du skall bygga en ETF portfölj. Det handlar om dina preferenser. Över tiden kommer det att finnas upp- och nedgångar på marknaderna och i enskilda aktier, men en låg ETF-portfölj bör minska volatiliteten och hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Valour tillkännager lansering av världens första börshandlade produkt för NEAR Protocol Token

Publicerad

den

Världens första NEAR Protocol ETP lanserad: Valour, ett dotterbolag till DeFi Technologies, har lanserat världens första börshandlade produkt (ETP) för NEAR Protocol token på Spotlight Stock Market i Sverige, vilket ger säker och diversifierad exponering mot NEAR ekosystem.

Världens första NEAR Protocol ETP lanserad: Valour, ett dotterbolag till DeFi Technologies, har lanserat världens första börshandlade produkt (ETP) för NEAR Protocol token på Spotlight Stock Market i Sverige, vilket ger säker och diversifierad exponering mot NEAR ekosystem.

Betydande marknadspåverkan: NEAR-protokollet stöder decentraliserade applikationer inom DeFi- och NFT-sektorerna med hög skalbarhet, låga transaktionsavgifter och interoperabilitet. Med ett börsvärde på cirka 5,6 miljarder USD rankas NEAR bland de 20 bästa digitala tillgångarna globalt.

Expansion av produkterbjudanden: Valour fortsätter att driva innovation inom digitala tillgångar och lanserar elva ETPer 2024. Företaget planerar att introducera fler digitala tillgångsinvesteringsprodukter under de kommande månaderna för att förbättra tillgängligheten och bekvämligheten för privata och institutionella investerare.

Valour, en ledande emittent av börshandlade produkter (”ETPs”) som ger förenklad tillgång till digitala tillgångar, har lanserat en ETP för NEAR-protokollet på Spotlight Stock Market i Sverige. Valour Near (NEAR) ETP (ISIN: CH1213604577) ger privata och institutionella investerare pålitlig, säker och diversifierad exponering för det innovativa och snabbväxande NEAR-ekosystemet, vilket möjliggör deltagande i en decentraliserad webbplattform som syftar till att omdefiniera framtiden för digitala finansiera.

Ett av NEAR-protokollets bästa användningsfall är att stödja decentraliserade applikationer, särskilt inom DeFi- och NFT-sektorerna. Projekt som Burrow, decentraliserat ett penningmarknadsprotokoll och Mintbase, en plattform för att skapa och sälja NFT, bygger på NEAR, NEARs höga skalbarhet, låga transaktionsavgifter, interoperabilitet och användarvänliga funktioner gör det till en idealisk plattform för dessa applikationer, vilket möjliggör ett brett utbud av finansiella tjänster och digital tillgångsförvaltning med förbättrad prestanda och tillgänglighet. Med ett börsvärde på cirka 5,6 miljarder USD rankas NEAR bland de 20 bästa digitala tillgångarna globalt.

”Genom att lansera världens första NEAR ETP ger vi investerare en extraordinär chans att dyka in i det revolutionerande NEAR-protokollet, känt för sin transformativa inverkan på DeFi och NFTs. Denna ETP erbjuder ett säkert och enkelt sätt att investera i en ledande digital tillgång, som sömlöst för in framtiden för decentraliserad finansiering i sina portföljer”, säger Elaine Buehler, produktchef.

Detta är den tredje ETP som Valour har noterat på Spotlight Stock Market i Sverige under de senaste veckorna, efter lanseringarna av Core (CORE) och Hedera (HBAR) ETP. Spotlight Stock Market är en del av Spotlight Group AB, som grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige, och har nyligen utvecklat sitt ETP-segment, där Valour bidrar till detta genom sina unika erbjudanden.

Valour fortsätter att leda vägen för att driva innovation inom digitala tillgångar och utöka sin produktportfölj för att möta de växande behoven hos investerare i Norden. Med tillägget av Valour NEAR ETP har Valour lanserat elva ETPer 2024. Bolaget planerar att introducera ett brett utbud av digitala tillgångsinvesteringsprodukter under de kommande månaderna för att ytterligare öka tillgängligheten och bekvämligheten för privata och institutionella investerare.

Fortsätt läsa

Nyheter

Nettoflöden till aktiva ETFer i Europa ökade med 50 % mellan Q1 och Q2, enligt HANetfs kvartalsvisa marknadsrapport

Publicerad

den

HANetf, Europas första och enda oberoende white-label UCITS ETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av ETPer för digitala tillgångar, är glada över att tillkännage lanseringen av Exchange-Traded Europe, en ny kvartalsöversyn som inkluderar nya data, trender och analyser av Europeiska ETF- och ETC-marknaden. I denna rapport tas nettoflöden till aktiva ETFer i Europa upp.

HANetf, Europas första och enda oberoende white-label UCITS ETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av ETPer för digitala tillgångar, är glada över att tillkännage lanseringen av Exchange-Traded Europe, en ny kvartalsöversyn som inkluderar nya data, trender och analyser av Europeiska ETF- och ETC-marknaden. I denna rapport tas nettoflöden till aktiva ETFer i Europa upp.

Börshandlad Europe Snapshot

 • Europeiska ETFer ser nettoinflöden på 114,77 miljarder USD YTD. Nu 115 europeiska ETF-varumärken – och det gäller.
 • Europeiska värdepappersfonder kollapsar: 61 miljarder euro utflöden 2023.
 • Aktiva ETFer i Europa ser 5,9 miljarder USD inflöden YTD. Representerar nu 40 miljarder USD AUM, över 2 % av europeiska ETF-tillgångar. Totalt 23 aktiva ETF-emittenter i Europa.
 • Krypto-ETPer på totalt 11,9 miljarder USD under andra kvartalet 2024, upp från 8,76 miljarder USD i början av 2023.
 • Revolution i detaljhandeln: Blackrock förväntar sig 32 miljoner ETF-sparplaner till 2028.

Granskningen visade att nettoflöden till aktiva ETF:er i Europa ökade med 51,71 % förra kvartalet. Under första kvartalet såg aktiva ETF:er nettoflöden på 2,34 miljarder USD och under andra kvartalet 3,55 miljarder USD. Hittills år-till-datum (YTD) uppgår detta till 5,90 miljarder USD i nettoflöden, vilket ger totala tillgångar under förvaltning (AUM) till 40,92 miljarder USD över hela Europa.

Denna explosion av aktiva ETFer i Europa har åtföljts och drivits av nya aktörer på marknaden, såsom ARK Invest och Harbour Capital Advisors.

Dessutom hänvisar recensionen till en ökning med 40 % av aktiva ETF white-label-förfrågningar 2024, med över 300 ETP-förfrågningar till HANetf. Detta, tror vi, visar hälsan hos och intresset för den europeiska ETP-marknaden – särskilt med tanke på de olika geografierna för de kapitalförvaltare som vill komma in i Europa. Det finns nu 115 ETF-varumärken i Europa, och antalet växer.

Utöver ovanstående undersöker granskningen:

 • AUM-tillväxt av europeiska ETFer, ETCer, krypto-ETPer, aktiva ETFer, core equity ETFer och mer
 • Tillgångar samlas in i aktiva ETFer i Europa och rangen på de största emittenterna
 • ”Detaljhandelsrevolutionen” och ETF-sparplaner
 • Fondernas kollaps
 • Cryptos ankomst till Storbritannien
 • Ökning av kapitalförvaltare som vill lansera ETP på den europeiska marknaden och växande antal. av varumärken

HANetf är en white-label ETP-leverantör som arbetar med kapitalförvaltare över hela världen för att föra ut nya och innovativa produkter till den europeiska marknaden. Detta inkluderar en komplett drift-, reglerings-, distributions- och marknadsföringslösning för att lansera och hantera UCITS ETFer och ETCer kostnadseffektivt och med kortare tid till marknad.

Josh Palmer, chef för affärsutveckling, kommenterar: ”Vår senaste rapport om den europeiska ETP-marknaden avslöjar några intressanta trender. Aktiva ETF:er verkar gå från klarhet till klarhet, med över 5,9 miljarder USD nettoflöden hittills. Mer allmänt har europeiska ETPer uppnått en ny milstolpe på 2 biljoner dollar under förvaltning.

”Medan Europa fortfarande släpar efter i USA, accelererar tillväxten. Detta accentueras av den enorma ökningen av white-label-förfrågningar vi har fått hittills under 2024 – över 300 i skrivande stund. Uppenbarligen identifierar kapitalförvaltare från hela världen tillväxtpotentialen på den europeiska ETP-marknaden, och det leder till nya aktörer.”

Hector McNeil, medgrundare och co-VD för HANetf, kommenterar: ”Det är spännande att se tillväxten på den europeiska ETP-marknaden. Att passera AUM-märket på två biljoner dollar är imponerande och visar attraktionen av att lansera börshandlade produkter i Europa. Den första vågen av ETFer var passiva produkter, denna utvecklades för att inkludera smart beta och tematisk och nu ser vi ett enormt intresse för aktiva, systematiska och definierade ETFer. Vår pipeline för att ge ut nya fonder under 2024 och 2025 har aldrig varit djupare och mer mångsidig produkt- och emittentmässigt.

”HANetf erbjuder en komplett white-label-tjänst som arbetar med kapitalförvaltare och entreprenöriella företag för att erbjuda differentierade, moderna och innovativa produkter till europeiska investerare. Vi har gett ut produkter för partners från hela världen, inklusive USA, Kanada, Storbritannien, Europa och Mexiko.

”Detta innebär att sänka hindren för inträde, tillhandahålla en komplett operativ, reglerande, distributions- och marknadsföringslösning för att lansera och hantera UCITS ETFer och ETCer kostnadseffektivt och med kortare tid till marknaden. Nya kunder som ringer in till HANetf ser inget värde i att etablera kostsam infrastruktur med fast kostnad och är mycket attraherade av konceptet att hyra ett utrymme på vår unika plattform.”

Fortsätt läsa

Nyheter

CSE ETF är en globalfond som investerar i hållbara företag

Publicerad

den

CASE Invest Sustainable Future UCITS ETF (Acc) (CSE ETF) med ISIN LU2564007743) är en aktivt förvaltad ETF som investerar i företag över hela världen. Huvudfokus ligger på företag från Europa, Nordamerika och Asien. ETF syftar till att välja ut företag med ett positivt bidrag till FN:s 17 Sustainable Development Goals (SDG).

CASE Invest Sustainable Future UCITS ETF (Acc) (CSE ETF) med ISIN LU2564007743) är en aktivt förvaltad ETF som investerar i företag över hela världen. Huvudfokus ligger på företag från Europa, Nordamerika och Asien. ETF syftar till att välja ut företag med ett positivt bidrag till FN:s 17 Sustainable Development Goals (SDG).

ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,75 % p.a.. CASE Invest Sustainable Future UCITS ETF (Acc) är den enda ETF som följer CASE Invest Sustainable Future-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i den börshandlade fonden ackumuleras och återinvesteras.

CASE Invest Sustainable Future UCITS ETF (Acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 2 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 13 september 2023 och har sin hemvist i Luxemburg.

Benchmark

Case Invest Sustainable Future ETF är en aktivt förvaltad aktiefond klassificerad enligt SFDR Artikel 9 . Den syftar till långsiktig kapitaltillväxt och investerar globalt i aktierelaterade värdepapper som bidrar till det hållbara investeringsmålet och som är relevanta för fondens investeringsteman. Investeringar görs endast i företag som ger ett betydande bidrag till att uppnå åtminstone ett av FN:s 17 SDGs och inte nämnvärt påverkar några andra.

Handla CSE ETF

CASE Invest Sustainable Future UCITS ETF (Acc) (CSE ETF) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsqValutaKortnamn
XETRAEURCSE
XETRACHFCSEA

Fortsätt läsa

Populära