Följ oss

Nyheter

Enorma inflöden till börshandlade produkter sedan Trumps valseger

Publicerad

den

inflöden till börshandlade produkter världen över. Orsaken är framförallt att Trumps valseger fått börserna att rusa världen över.

Sedan Donald Trump oväntat tog hem segern i det amerikanska presidentvalet i USA har vi sett enorma inflöden till börshandlade produkter världen över. Orsaken är framförallt att Trumps valseger fått börserna att rusa världen över.

Enligt data från Blackrock, så har globala ETP, som omfattar både börshandlade fonder och övriga typer av börshandlade produkter, attraherat nettoinflöden om 56 miljarder dollar under november 2016, det största inflödet sedan december 2014. Veckan som det amerikanska presidentvalet hölls omfattade de största flödena, nästan tre fjärdedelar av inflödena till de börshandlade fonder som investerar i aktier skedde den månaden när de amerikanska aktieindexen steg till nya rekordnivåer.

Amerikanska aktierelaterade ETFer var klara vinnare då de attrahera nya månatliga flödesrekord när investerarna satsade allt på ett kort (Trumpkort?), till exempel small caps, finanssektorn och industriföretag, sektorer som alla skall dra fördel av Trumps vallöften. Inflödena till den amerikanska large cap sektorn uppgick till 19,8 miljarder dollar, medan small caps såg inflöden om 10,5 miljarder dollar, ett nytt månatligt rekord. Finanssektorn såg inflöden om 8,3 miljarder dollar medan industrisektorn noterade nettoinflöden om 4,9 miljarder dollar.

Intresset för obligationer fortfarande på topp

Medan uppmärksamheten minskade för obligationsmarknaden ser vi emellertid att inflödet till räntebärande papper fortfarande är skyhögt. Det var en rekordmånad avseende inflöden till inflationsskyddade värdepapper, 2,4 miljarder dollar. De traditionella statsskuldväxlarna, US Treasury, såg däremot nettoutflöden på 2,0 miljarder dollar sedan placerarna bestämt sig för att Trumps valseger kommer att leda till högre räntor i USA i syfte att bekämpa de stigande inflationsutsikterna.

Guldpriset drabbades hårt av Trumps valseger, trots att prognoserna var att en vinst för republikanerna skulle leda till en ökad guldkurs. Vi såg utflöden om 4,5 miljarder dollar från de börshandlade produkter (ETP och ETC) som investerar i guld efter det att räntorna steg, dollarkursen stärktes mot övriga valutor och förutsättningarna för en ekonomisk tillväxt lett till ett minskat behov av en så kallad safe haven.

Emerging markets minst populära

Om investerarna lockades av förutsättningarna på den amerikanska marknaden så var det tvärtom med Emerging markets, så kallade tillväxtekonomier, där de börshandlade fonder som investerar på aktiemarknaden i detta segment såg utflöden om 3,2 miljarder dollar. De börshandlade fonder som investerar i obligationer utgivna av dessa ekonomier såg utflöden om 3,3 miljarder dollar sedan dollarn steg på förhoppningar om högre räntor i USA.

Sedan årets början har den globala ETP-marknaden sett inflöden om 321 miljarder dollar, vilket är mer än för hela 2015. Totalt sett finns nu mer än 3 400 miljarder dollar investerat i börshandlade produkter världen över.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.