Följ oss

Powder River Basin Coal

Publicerad

den

Powder River Basin Coal är kol som produceras i Powder River Basin, en region som ligger i sydöstra Montana och nordöstra Wyoming. Detta kol definieras som ”sub-bituminöst” kol med ett genomsnittligt energiinnehåll på 8.500 BTU per pound och låg svaveldioxid (SO2).

Powder River området sägs innehålla världens största kolfyndigheter och regionen levererar cirka 40 procent av alltkol som används för att framställa elektricitet i USA. Nästan alla kolfyndigheter i Powder River är federalt ägda och leasas ut till de tretton gruvföretag som är verksamma inom regionen.

Terminskontrakt på Powder River Basin Coal handlas på ICE Europa under tickerkoden UCP. Kontraktets storlek är 1.000 ton noterade i amerikanska dollar per ton.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *