Följ oss

PIIGS

Publicerad

den

PIGS-länderna är en kontroversiell beteckning för fyra europeiska länder. Portugal, Italien, Grekland och Spanien. I samband med eurokrisen fick dessa stora problem med sina statsskulder och förlorat förtroende på finansmarknaden att upplåna kapital.

Förkortningen ”PIGS” , baserad på de fyra ländernas initialbokstäver, myntades av medier i engelskspråkiga länder. Eftersom pigs också betyder grisar på engelska har beteckningen en nedsättande karaktär och används inte i till exempel officiella sammanhang.

I vissa sammanhang ersätts Italien med Irland. Ibland inkluderas både Irland och Italien under beteckningen PIIGS-länderna.

Under 2011 har förkortningen PIIGS delvis först ersatts av GIPSI och slutligen GIIPS för att undvika eventuella uttalsförväxlingar med grisar eller folkgrupper.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *