Följ oss

P/E-tal

Publicerad

den

Ett vanligt nyckeltal inom företagsvärdering. P står för bolagets pris och E för vinsten. Nyckeltalet erhålls genom att aktiekursen divideras med vinsten per aktie. Ibland beräknas det för hela företaget som börsvärde, dividerat med årets vinst. Talet visar hur många gånger årsvinsten företaget värderas till. Ju lägre PE tal ju lägre värdering.

Om man skall jämföra olika företags PE bör man jämföra bolag i samma bransch och ta hänsyn till att tillväxtbolag alltid har högre värderingar. Historiskt sett har värderingen på stockholmsbörsen varierat mellan 8-15. Liknande värdering gäller för den amerikanska börsen.

Om marknadsräntan sjunker motiveras högre PE tal, då det sänker investerarnas avkastningskrav. En av bristerna är att PE tal baseras på årets vinst medan investerarna oftast är intresserad av framtida vinst.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *