Följ oss

Naturgas

Publicerad

den

Naturgas är en gas som huvudsakligen består av metan.

Innan den kan användas som bränsle måste genomgå en reningsprocess där andra faktorer tas bort. Sådana faktorer kan vara etan, propan, butan, pentaner och högre molekylära kolväten. Ibland tas även elementärt svavel, koldioxid, vattenånga, ibland helium och kväve bort.

Denna råvara används för produktion av el från kraftverk, i hem för matlagning och uppvärmningsändamål, för transport som ett alternativ till bensin och diesel, tillsammans med ammoniak i produktionen av om konstgödsel, vid tillverkning av plast, färg etcetera. Terminer på naturgas handlas på NYMEX under kortnamnet NG i amerikanska dollar och cent per MMBtu.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *