Följ oss

Kol

Publicerad

den

Kol är en beteckning på ett antal bränslen i fast form varav flera är naturligt förekommande fossila bränslen. De bränslen som betecknas kol innehåller en hög andel av grundämnet kol, normalt minst 50 procent av vikten och 70 procent av volymen.

Inget av dessa former utgörs dock av grundämnet i ren form vilket skapar viss begreppsförvirring på svenska. På de flesta andra språk har grundämnet och bränslet olika namn, exempelvis carbon (grundämnet) respektive coal (bränslet) på engelska och Kohlenstoff (grundämnet) respektive Kohle (bränslet) på tyska.

Detta bränsle är en betydande energikälla för produktion av värme och elektricitet och kan även användas som råvara för syntetiska bränslen och andra produkter inom den petrokemiska industrin. Intresset för detta bränsle som energikälla har varierat i takt med priset på den mera värdefulla råoljan. Förbränningen är en betydande orsak till koldioxidutsläpp. Trots det ökar användningen och ökningen väntas fortsätta.

Kol är en börshandlad råvara. Central Appalachian Coal (US) handlas på NYMEX och på ICE Europa. Richards Bay Coal (Afrika), CSX Coal (US), Powder River Basin Coal (US), Rotterdam Coal (Europa), Newcastle Coal (Asien) och FOB Indonesien subbituminöst coal (Asien) handlas på ICE Europa.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *