Följ oss

Heltäckande avgift

Publicerad

den

Heltäckande avgift. (TER). Den heltäckande avgiften omfattar den fasta avgiften och förvaltningsbolagets avgift. Den fasta avgiften täcker vissa administrativa utgifter, inbegripet avgifterna till det administrativa ombudet, förvaringsinstitutet, registratorn, överföringsombudet och noteringsombudet. Den täcker även (i förekommande fall) den årliga skatten i Luxemburg (s.k. ”Taxe d’Abonnement”).

Investerarna bör vara medvetna om att förutom ovanstående kan andra faktorer inverka negativt på resultatet för deras investering i förhållande till det underliggande indexet. Exempel på detta är. Mäklararvoden och andra transaktionskostnader, skatter på finansiella transaktioner eller stämpelskatter samt potentiella skillnader i beskattning av antingen kapitalvinster eller förmodade utdelningar i aktuellt underliggande index, samt faktisk beskattning av antingen kapitalvinster eller utdelningar i fonden. Investerarna bör även notera att kostnader för valutasäkring inte ingår i den heltäckande avgiften.

Dessa kostnaders exakta inverkan kan inte uppskattas tillförlitligt på förhand eftersom den beror på en mängd icke-statiska faktorer. Investerare som vill ha närmare information hänvisas till den reviderade årsrapporten samt den ej reviderade halvårsrapporten.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *