Följ oss

Future

Publicerad

den

ett futures contract är ett annat namn för Terminskontrakt. Det utgör ett standardiserat kontrakt avseende köp eller försäljning av en tillgång, till exempel en råvara eller ett fysiskt instrument, vid ett förutbestämt datum, till ett i förväg bestämt pris, termins- eller futures priset.

Dessa kontrakt handlas på terminsbörser, och är en standardiserad version av forwards i fråga om storlek, leveranskvalité, leveransdatum och leveranspunkt. Varje enskilt terminskontrakt för en underliggande råvara är identiskt men de skiljer sig från olika råvaror.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *