Följ oss

Dry Metric Tonne

Publicerad

den

Dry Metric Tonne (Ton). Måttenhet som används internationellt i handeln med järnmalm. Det har samma värde som ett vanligt ton, men materialet har torkats för att minska fukthalten.

Ett Dry Metric Tonne består av 1 (en) procent järn (Fe) som finns i ett ton malm, med undantag för fukt. Priset per ton av en viss mängd av järnmalm beräknas genom att multiplicera cent/DMTU pris med järnhalten i procent. Järnmalm kontrakt kvoteras i amerikanska cent.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *