Följ oss

Diesel

Publicerad

den

Detta är ett råoljedestillat, en typ av eldningsolja, som används i motorer med kompressionständning. Alternativa typer kan även erhållas från andra källor än petroleum, till exempel biodiesel, biomass to liquid (BTL) eller gas to liquid, (GTL) som håller på att vinna allt större acceptans i takt med att det utvecklas.

Detta råoljedestillat utvunnet från petroleum kallas även för petrodiesel och liknar eldningsolja, men måste uppfylla vissa speciella krav. I USA antogs i december 2010 en ny standard för motorvägsdiesel, så kallad Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD), en typ av diesel som ger en renare förbränning och som innehåller 97 procent mindre svavel än diesel med låg svavelhalt, low-sulfurdiesel (LSD).

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *