Följ oss

Blandfonder

Publicerad

den

En blandfond är en fond som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

Blandfonder har rätten att placera i både aktier och räntebärande värdepapper enligt valfri fördelning.

En blandfond vars strategi innebär en högre exponering mot aktier än mot räntepapper har en högre risk och därigenom även en möjlighet till högre avkastning.

Fördelningen mellan innehaven är oftast angivet i fondens beskrivning och i ett spann, till exempel att fonden ska ha minst 25 % investerat i aktier och 25 % i räntebärande värdepapper. På det sättet får förvaltaren en flexibilitet att välja mer aktier eller mer räntebärande värdepapper och på så sätt påverka risk och förväntad avkastning när hans eller hennes marknadssyn förändras.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *