Följ oss

Nyheter

Ny db x-tracker ger exponering mot likvida företagsobligationer

Publicerad

den

Ny db x-tracker ger exponering mot likvida företagsobligationer

Deutsche Bank lanserade nyligen en ny db x-tracker som ger exponering mot likvida företagsobligationer med lågt kreditbetyg, så kallad speculative grade. Deutsche Banks nya db x-tracker ger exponering mot likvida företagsobligationer, är nominerad i euro och har en rating som understiger investment grade. Denna db x-tracker listas på Xetra och Frankfurtbörsen.

Db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DR) gör det möjligt för investerare att delta i utvecklingen av de största och mest likvida euro obligationer från sub-investment grade-segmentet. Dessa kan utfärdas av företag både inom och utanför Europa.

Löptider mellan 2 och 10,5 år

Den börshandlade fonden omfattar i allmänhet endast obligationer med en löptid på mellan 2 och 10,5 år och har en rating som understiger Baa3/BBB- från ett ansett ratinginstitut. Räntan kan endera vara fast eller rörlig. Ingen emittent tillåts ha en vikt som överstiger tre (3) procent. Inget land tillåts ha en högre vikt än 20 procent. Det underliggande indexet viktas om på månadsbasis.

För närvarande finns det 1 145 börshandlade fonder som handlas på Deutsche Börses XTF segment. Den genomsnittliga handelsvolymen på månadsbasis uppgår till cirka 15 miljarder Euro vilket gör Xetra till Europas ledande mötesplats för ETF handel.

db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DR) har ISIN kod LU1109943388. Förvaltningskostnaden uppgår till 0,35 procent. Ingen utdelning lämnas, utan den återinvesteras. Precis som alla db X-trackers Core ETF är det fysisk replikering som gäller. Det underliggande indexet är Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index. Kortnamnet är XHYA.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.