Följ oss

Nyheter

Chiles nya konstitution kan stärka gruvsektorn

Publicerad

den

Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Chiles centrum för koppar- och gruvstudier (Cesco) presenterade ett dokument med titeln More and better mining for Chile inför de beståndsdelar som arbetar med Chiles nya konstitution, som borde bli föremål för en folkomröstning i mitten av 2022.

Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Chiles centrum för koppar– och gruvstudier (Cesco) presenterade ett dokument med titeln More and better mining for Chile inför de beståndsdelar som arbetar med Chiles nya konstitution, som borde bli föremål för en folkomröstning i mitten av 2022.

Under ledning av centrets direktör Leopoldo Reyes betonade presentationen att även om Chile skulle vara mellan 20 och 25 procent fattigare om landet inte exploaterar sina mineraltillgångar, behöver gruvsektorn ett nytt syfte som går utöver att öka produktionen eftersom halterna fortsätter att lägre och för att den lokala industrin inte har kunnat bygga en stark värdekedja som främjar hållbar utveckling.

Med tanke på att på grund av den klimatförändringsdrivna energiomställningen kommer världen att behöva motsvarande ytterligare 25 procent av Chiles nuvarande kopparproduktion, sa Reyes att landet har en möjlighet att matcha sin metall- och mineralexport med kunskapsförsörjning, teknik och tjänster till internationella partners.

Enligt hans åsikt och den ideella organisationen han leder, krävs ett modellskifte för att Chiles gruvsektor ska kunna öka sin betydelse. Därför bör den nya konstitutionen betona att den chilenska staten är ägare till landets mineralbärare och har skyldigheten att generera det största hållbara värdet genom att genomföra gruvprospekterings- och exploateringsprojekt som leds av statligt ägda företag.

Sådana projekt skulle dock kunna drivas under en blandad modell där statliga och privata företag går samman för att maximera resultaten.

Koncessioner och royalties

När det gäller koncessioner föreslår Cesco nya rättsliga åtgärder som främjar och garanterar att koncessioner används som de var tänkta. ”I denna mening föreslår vi ändringar av lagen om kvalificerat kvorum så att koncessionshavarnas skyldigheter läggs upp på ett tydligare sätt”, står det i dokumentet.

Cesco ställer också idén om att skapa mer effektiva mekanismer för att samla in hyror och royalties från privata företag, både lokala och utländska, med tanke på att gruvverksamheten är kapitalintensiv, cyklisk och långsiktig och att det är viktigt att fortsätta attrahera investerare.

För organisationen behöver den befintliga specifika skatten på gruvdrift höjas så att staten kan fortsätta att investera i sektorn, öka landets produktionskapacitet och öka den tekniska utvecklingen.

Staten bör också investera eller stimulera investeringar i aktiviteter som kompletterar exploateringen av mineraltillgångar, nämligen vetenskap, teknik och innovation, och på så sätt stärka värdekedjan och den metallurgiska sektorns konkurrenskraft”, står det i dokumentet.

De slutliga rekommendationerna från Centro de Estudios del Cobre y la Minería, fokuserar på att arbeta mot en grönare framtid. Det föreslår att regeringen anstränger sig för att gå bort från fossila bränslen och börjar ta itu med historiska miljöskulder. Detta innebär att identifiera och karakterisera sådana skulder, kompensera dem som har lidit på grund av förstörelsen av den naturliga miljön och göra ansträngningar för att återställa landets naturtillgångar.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.