Följ oss

Riskfria räntan

Publicerad

den

Den riskfria räntan är den avkastning som man kan erhålla utan att ta någon finansiell risk. Ofta används statsskuldsväxlar med kort löptid. I praktiken finns dock ingen riskfri ränta.

Riskpremien är den extra avkastning som en investerare kräver för att investera i en riskfylld tillgång. Ju högre risk en investering har desto större blir avkastningskravet för att kompensera detta. Inom portföljteorin definieras marknadens riskpremie som skillnaden mellan marknadsportföljens förväntande avkastning och den riskfria räntan.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *