Följ oss

Råvara

Publicerad

den

En råvara är en produkt för vilken det finns en efterfrågan och som säljs utan någon kvalitativ differentiering över en marknad. Termen råvara hänvisar i allmänt till fysiska varor som olja, koppar, timmer, zink etcetera som utgör byggstenarna i mer komplexa produkter.

Råvarupriserna bestäms som en funktion av marknaden som helhet. Råvaror kan handlas i två separata, men sammanhängande marknader: avistamarknaden (spotmarknaden) och terminsmarknaden. Avistamarknaden avser handel med fysiska varor där utbytet av varor sker i nuet.

Terminsmarknaden behandlar handel med framtida åtaganden, att köpa eller sälja vid ett senare tillfälle, istället för den faktiska varan. Råvaror handlas på råvarubörser. Besök vår andra sajt, Råvarumarknaden.se för att läsa mer om råvaror.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *