Följ oss

Rare Earth Metals

Publicerad

den

Rare Earth Metals, också känt som sällsynta jordartsmetaller eller sällsynta jordartselement, som utgörs av en samling av 17 kemiska element belägna i botten av det periodiska systemet. Sällsynta jordartsmetaller utgör viktiga delar i tillverkningen av högteknologiska produkter och hybridbilar.

Sällsynta jordartsmetaller är inte radioaktiva, men fyndigheterna är kända för att också innehålla torium, ett radioaktivt grundämne vilket gör att brytningen och raffineringen av sällsynta jordartsmetaller kan bli mycket skadlig för miljön.

Sällsynta jordartsmetaller innefattar bland annat skandium, yttrium, lantan, cerium, praseodym, neodym, prometium, terbium och dysprosium. Dessa metaller är inte ovanliga i den meningen av att de är sällsynta, men de är väl spridda och förekommer i allmänhet i alltför låg koncentration för att vara ekonomiskt utvinningsbara.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *