Följ oss

Marknadsmissbruk

Publicerad

den

Marknadsmissbruk är ett samlingsbegrepp för vissa typer av beteenden och sätt att handla på som inte är tillåtna enligt lag. Banker och värdepappersbolag arbetar aktivt för att motverka marknadsmissbruk tillsammans med marknadsplatserna. Här får du information om olika beteenden som inte är tillåtna, för att undvika att du omedvetet bryter mot marknadsplatsernas regelverk eller, för den delen, lagen.

Vad är marknadsmissbruk?

Marknadsmissbruk omfattar marknadsmanipulation, insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation, eftersom det innebär att vissa investerare får obefogade fördelar. Marknadsmissbruk har förbjudits inom EU för att du ska kunna lita på att kursen på ett värdepapper stämmer, att uppgifterna inte manipulerats och att samma spelregler gäller för alla.

Banker och värdepappersbolag har tillsammans med marknadsplatserna (Stockholmsbörsen, NGM etc.) ett ansvar att övervaka handeln och rapportera misstänkt marknadsmissbruk. Misstänkt marknadsmissbruk utreds sedan av Finansinspektionen, som även samarbetar med Ekobrottsmyndigheten. Finansinspektionen kan ingripa i ärenden om marknadsmissbruk, genom så kallade sanktionsförelägganden. Det innebär alltså att man t.ex. får en straffavgift för att man har brutit mot reglerna. Både privatpersoner och företag kan få sanktionsföreläggande, och om det blir en straffavgift kan den högst vara 50 miljoner kronor för privatpersoner och 150 miljoner kronor för företag. Finansinspektionen kan även överlämna ärenden om marknadsmissbruk till Ekobrottsmyndigheten för vidare utredning.

Du kan läsa mer om reglerna kring marknadsmissbruk samt sanktionsbeslut hos Finansinspektionen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *