Följ oss

Investerarskyddet

Publicerad

den

Investerarskyddet omfattar värdepapper som ett institut hanterar för sina kunders räkning i samband med att en investeringstjänst utförs (till exempel köp, försäljning och deponering av värdepapper). Med värdepapper menas bland annat aktier, obligationer och olika typer av derivat.

Skyddet gäller också det kapital som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet, i samband med investeringstjänsten. Som kund får man ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *