Följ oss

Forward

Publicerad

den

Forward är ett icke-standardiserat terminskontrakt är ett kontrakt mellan två parter som fastställer priset på en råvara som skall levereras vid ett visst datum i framtiden.

Den skiljer sig från en spotköp som är ett avtal om att köpa eller sälja en tillgång i dag.

Den skiljer sig från ett terminskontrakt då det inte är standardiserat. Forward priset är priset som skall betalas vid leverans. Skillnaden mellan forwardpriset och spotpriset är terminspremien (om procentsatsen är positiv, vilket innebär att terminspriset är högre än spotpriset). Det kallas forwardrabatt (om andelen är negativ, vilket innebär att terminspriset är lägre än spotpriset). I allmänhet betraktas som en form av en vinst (eller förlust) av den köpande parten.

Det finns en skillnad mellan forward-och futures priser när räntorna är stokastiska. Denna skillnad försvinner när räntorna är deterministisk.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *